tin tức-sự kiện

Họp phụ huynh học sinh đầu năm

Ngày 30/08/2015 trường THCS Thanh Hương đã tổ chức phiên họp CMHS đầu năm học 2015 - 2016. Tại phiên họp, các bậc CMHS đã nghe thông báo kết quả các mặt hoạt động và thành tích của nhà trường, của lớp trong năm học 2014 – 2015 đồng thời nghe thông báo các chủ trương và kế hoạch của nhà trường, của hội trong năm học 2015 – 2016. 100% cha mẹ học sinh các lớp có mặt dự họp nhất trí với các kế hoạch đã đề ra.

Tác giả: thcsthanhhuong

Xem thêm

Bài giảng thi GVG tỉnh, môn Vật lí 6, Nguyễn Văn Cộng
Ngữ văn 6 -bài giảng thi GV dạy giỏi cấp Huyện năm 2017
Tiếng anh -bài giảng thi GV dạy giỏi cấp huyện năm 2017
Toán 8 -Tiết 25 -Qui đồng mẫu thức nhiều phân thức - bài giảng thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện 2017
Bàn tay nặn bột -Vật lí 8-Bài 7 Áp suất - GV Nguyễn Văn Cộng