tin tức-sự kiện

Họp phụ huynh học sinh đầu năm

Ngày 30/08/2015 trường THCS Thanh Hương đã tổ chức phiên họp CMHS đầu năm học 2015 - 2016. Tại phiên họp, các bậc CMHS đã nghe thông báo kết quả các mặt hoạt động và thành tích của nhà trường, của lớp trong năm học 2014 – 2015 đồng thời nghe thông báo các chủ trương và kế hoạch của nhà trường, của hội trong năm học 2015 – 2016. 100% cha mẹ học sinh các lớp có mặt dự họp nhất trí với các kế hoạch đã đề ra.

Tác giả: thcsthanhhuong

Xem thêm


LỊCH SỬ NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
bài giảng thi GVG - Nguyễn Thu Hà 2019-2020 THCS Thanh Hương
Phút sinh hoạt truyền thống trong lễ Khai giảng năm học 2019-2020
Đón học sinh trong Lễ khai giảng năm học 2019-2020
bài giảng thi GVG - Nguyễn Văn Cộng 2019-2020 THCS Thanh Hương