tin tức-sự kiện

Tổ khoa học xã hội sinh hoạt chuyên môn.

       Chiều thứ 5 ngày 10/09/2015 tổ khoa học xã hội đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn và học tập mô hình trường học mới trên trang truongtructuyen.edu.vn. Trong buổi sinh hoạt chuyên môn các thành viên trong tổ đã trao đổi về phương pháp dạy học, kế hoạch cho từng môn học, cùng thảo luận về mô hình trường học mới. Tổ đã đưa ra định hướng cho từng môn học và mục tiêu cần đạt được trong năm học mới này. 

Tác giả: Trường THCS Thanh Hương

Xem thêm

TUYÊN TRUYỀN NÉT ĐẸP VĂN HÓA
bài giảng thi GVG - Nguyễn Văn Cộng 2019-2020 THCS Thanh Hương
bài giảng thi GVG - Nguyễn Thu Hà 2019-2020 THCS Thanh Hương
Phút sinh hoạt truyền thống trong lễ Khai giảng năm học 2019-2020
Đón học sinh trong Lễ khai giảng năm học 2019-2020