tin tức-sự kiện

Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Thanh Hương năm học 2016 - 2017

 

PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM                              

TRƯỜNG THCS THANH HƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

- Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm học 2016 – 2017, trường THCS Thanh Hương thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 như sau:

1. Phương thức: Xét tuyển

2. Điều kiện xét tuyển:

- Độ tuổi từ 11 đến 14 tuổi (Tính từ năm sinh đến năm dự tuyển căn cứ vào bản gốc giấy khai sinh hợp lệ).

- Đã hoàn thành chương trình Tiểu học được cấp giấy chứng nhận và có đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Hồ sơ tuyển sinh gồm:

  - Đơn xin tuyển sinh vào trường THCS.

 - Bản chính học bạ Tiểu học.

 - Giấy chứng nhận đã hoàn thành Chương trình Tiểu học.

 - Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ (Có đối chiếu với bản gốc khi tiếp nhận hồ sơ).

 - Các giấy chứng nhận ưu tiên hợp lệ.

* Lưu ý: Hồ sơ mua tại trường THCS theo mẫu của Sở GD- ĐT phát hành trong Tỉnh.

4. Địa điểm tuyển sinh và thời gian nộp hồ sơ:

a/ Địa điểm: Tại Văn phòng trường THCS Thanh Hương

b/ Thời gian:

Ngày 30/6/2016: Tập trung học sinh, hướng dẫn học sinh làm hồ sơ tuyển sinh.

Từ ngày 01/07/2016 đến ngày 05/07/2016: Thu hồ sơ của học sinh.

Ngày 08/7/2016: Tổ chức cho học sinh mới tuyển vào học nội quy nền nếp của trường, của lớp. Sắp lớp, ổn định lớp tạm thời.

Vậy nhà trường thông báo để các em học sinh, các bậc phụ huynh học sinh trong toàn xã được biết kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016 - 2017 của nhà trường.

Đến hết ngày 05 tháng 07 năm 2016, nếu học sinh không đến làm hồ sơ tuyển sinh, nhà trường không chịu trách nhiệm về những trường hợp đến tuyển sinh muộn.

Thanh Hương, ngày 28 tháng 6 năm 2016

Phó hiệu trưởng 

                                                                                                        (Đã ký)

                                   

 Đỗ Trường Giang

Tác giả: THCS Thanh Hương

Xem thêm


LỊCH SỬ NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
bài giảng thi GVG - Nguyễn Thu Hà 2019-2020 THCS Thanh Hương
Phút sinh hoạt truyền thống trong lễ Khai giảng năm học 2019-2020
Đón học sinh trong Lễ khai giảng năm học 2019-2020
bài giảng thi GVG - Nguyễn Văn Cộng 2019-2020 THCS Thanh Hương