tin tức-sự kiện

Thi giới thiệu sách cấp trường năm học 2018-2019

Một số hình ảnh thi giới thiệu sách cấp trường vòng sơ khảo trong các tiết chào cờ đầu tuần của Liên đội trường THCS Thanh Hương năm học 2018-2019

Một số hình ảnh về thi giới thiệu sách cấp trường năm học 2018-2019

Tác giả: thcsthanhhuong

Xem thêm

TUYÊN TRUYỀN NÉT ĐẸP VĂN HÓA
bài giảng thi GVG - Nguyễn Văn Cộng 2019-2020 THCS Thanh Hương
bài giảng thi GVG - Nguyễn Thu Hà 2019-2020 THCS Thanh Hương
Phút sinh hoạt truyền thống trong lễ Khai giảng năm học 2019-2020
Đón học sinh trong Lễ khai giảng năm học 2019-2020