tin tức-sự kiện

Một số video bài giảng của giáo viên trong hội thị giáo viên dạy giỏi cấp Huyện năm 2017

Một số video bài giảng của giáo viên trong hội thị giáo viên dạy giỏi cấp Huyện năm 2017

bài giảng của cô giáo Phạm Thị Thanh Huyền trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện năm 2017-2018 

Bài giảng tiếng anh 8 - unit 5 - SKILL2 - Phạm Thị Thanh Huyền - GV dạy giỏi cấp Huyện 2017 (2.1)

<iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/gCZ3ILcaHfM" frameborder="0" gesture="media" allowfullscreen></iframe>

Bài giảng tiếng anh 6 - unit 5 - A closer look2 - Phạm Thị Thanh Huyền - GV dạy giỏi cấp Huyện 2017

<iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/14F1nXqDTSM" frameborder="0" gesture="media" allowfullscreen></iframe>

Tác giả: Phạm Ngọc Lâm

Xem thêm

Bài giảng thi GVG tỉnh, môn Vật lí 6, Nguyễn Văn Cộng
Ngữ văn 6 -bài giảng thi GV dạy giỏi cấp Huyện năm 2017
Tiếng anh -bài giảng thi GV dạy giỏi cấp huyện năm 2017
Toán 8 -Tiết 25 -Qui đồng mẫu thức nhiều phân thức - bài giảng thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện 2017
Bàn tay nặn bột -Vật lí 8-Bài 7 Áp suất - GV Nguyễn Văn Cộng