tin tức-sự kiện

Một số video bài giảng của giáo viên trong hội thị giáo viên dạy giỏi cấp Huyện năm 2017

Một số video bài giảng của giáo viên trong hội thị giáo viên dạy giỏi cấp Huyện năm 2017

bài giảng của cô giáo Phạm Thị Thanh Huyền trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện năm 2017-2018 

Bài giảng tiếng anh 8 - unit 5 - SKILL2 - Phạm Thị Thanh Huyền - GV dạy giỏi cấp Huyện 2017 (2.1)

<iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/gCZ3ILcaHfM" frameborder="0" gesture="media" allowfullscreen></iframe>

Bài giảng tiếng anh 6 - unit 5 - A closer look2 - Phạm Thị Thanh Huyền - GV dạy giỏi cấp Huyện 2017

<iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/14F1nXqDTSM" frameborder="0" gesture="media" allowfullscreen></iframe>

Tác giả: Phạm Ngọc Lâm

Xem thêm

bài giảng thi GVG - Nguyễn Văn Cộng 2019-2020 THCS Thanh Hương
bài giảng thi GVG - Nguyễn Thu Hà 2019-2020 THCS Thanh Hương
Phút sinh hoạt truyền thống trong lễ Khai giảng năm học 2019-2020
Đón học sinh trong Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Bài giảng thi GVG tỉnh, môn Vật lí 6, Nguyễn Văn Cộng