tin tức-sự kiện

Chất lượng học kì I năm học 2014 - 2015
BÁO CÁO KẾT QỦA KỲ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015


BẢNG TỔNG HỢP HỌC LỰC HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2014 - 2015
BẢNG TỔNG HỢP HẠNH KIỂM HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2014 - 2015

Tác giả: Trường THCS Thanh Hương

Xem thêm

Bài giảng thi GVG tỉnh, môn Vật lí 6, Nguyễn Văn Cộng
Ngữ văn 6 -bài giảng thi GV dạy giỏi cấp Huyện năm 2017
Tiếng anh -bài giảng thi GV dạy giỏi cấp huyện năm 2017
Toán 8 -Tiết 25 -Qui đồng mẫu thức nhiều phân thức - bài giảng thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện 2017
Bàn tay nặn bột -Vật lí 8-Bài 7 Áp suất - GV Nguyễn Văn Cộng