tin tức-sự kiện

Đại hội Liên đội Trường THCS Thanh Hương năm học 2019-2020

Ngày 26/9/2019, Liên đội THCS Thanh Hương tổ chức Đại hội Liên đội. Đại hội đã bầu ra 13 đội viên đủ điều kiện tiêu chuẩn vào BCH Liên đội và Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kì 2019-2020 với các nội dung bám sát tình hình thực tế của đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Tác giả: thcsthanhhuong

Xem thêm


LỊCH SỬ NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
bài giảng thi GVG - Nguyễn Thu Hà 2019-2020 THCS Thanh Hương
Phút sinh hoạt truyền thống trong lễ Khai giảng năm học 2019-2020
Đón học sinh trong Lễ khai giảng năm học 2019-2020
bài giảng thi GVG - Nguyễn Văn Cộng 2019-2020 THCS Thanh Hương