tin tức-sự kiện

Đại hội liên đội nhiệm kì 2018 -2019

Ngày 28/9/2018, Liên đội trường THCS Thanh Hương tổ chức thành công Đại Hội và đã kiện toàn BCH Liên đội nhiệm kì 2018 -2019.

Một số hình ảnh đại hội liên đội nhiệm kì 2018 -2019.

Tác giả: thcsthanhhuong

Xem thêm

Bài giảng thi GVG tỉnh, môn Vật lí 6, Nguyễn Văn Cộng
Ngữ văn 6 -bài giảng thi GV dạy giỏi cấp Huyện năm 2017
Tiếng anh -bài giảng thi GV dạy giỏi cấp huyện năm 2017
Toán 8 -Tiết 25 -Qui đồng mẫu thức nhiều phân thức - bài giảng thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện 2017
Bàn tay nặn bột -Vật lí 8-Bài 7 Áp suất - GV Nguyễn Văn Cộng