tin tức-sự kiện

Đại hội liên đội nhiệm kì 2018 -2019

Ngày 28/9/2018, Liên đội trường THCS Thanh Hương tổ chức thành công Đại Hội và đã kiện toàn BCH Liên đội nhiệm kì 2018 -2019.

Một số hình ảnh đại hội liên đội nhiệm kì 2018 -2019.

Tác giả: thcsthanhhuong

Xem thêm


LỊCH SỬ NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
bài giảng thi GVG - Nguyễn Thu Hà 2019-2020 THCS Thanh Hương
Phút sinh hoạt truyền thống trong lễ Khai giảng năm học 2019-2020
Đón học sinh trong Lễ khai giảng năm học 2019-2020
bài giảng thi GVG - Nguyễn Văn Cộng 2019-2020 THCS Thanh Hương