tin tức-sự kiện

Thi GVG cấp tỉnh

Ngày 26 và 27 tháng 11 năm 2014, tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS Tỉnh Hà Namcô giáo Đinh Thị Hiên - Tổ KHXH đã đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi.


Cô giáo Đinh Thị Hiên tại hội thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh
Tác giả: Trường THCS Thanh Hương

Xem thêm

Bài giảng thi GVG tỉnh, môn Vật lí 6, Nguyễn Văn Cộng
Ngữ văn 6 -bài giảng thi GV dạy giỏi cấp Huyện năm 2017
Tiếng anh -bài giảng thi GV dạy giỏi cấp huyện năm 2017
Toán 8 -Tiết 25 -Qui đồng mẫu thức nhiều phân thức - bài giảng thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện 2017
Bàn tay nặn bột -Vật lí 8-Bài 7 Áp suất - GV Nguyễn Văn Cộng