tin tức-sự kiện

Thi GVG cấp tỉnh

Ngày 26 và 27 tháng 11 năm 2014, tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS Tỉnh Hà Namcô giáo Đinh Thị Hiên - Tổ KHXH đã đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi.


Cô giáo Đinh Thị Hiên tại hội thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh
Tác giả: Trường THCS Thanh Hương

Xem thêm

bài giảng thi GVG - Nguyễn Văn Cộng 2019-2020 THCS Thanh Hương
bài giảng thi GVG - Nguyễn Thu Hà 2019-2020 THCS Thanh Hương
Phút sinh hoạt truyền thống trong lễ Khai giảng năm học 2019-2020
Đón học sinh trong Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Bài giảng thi GVG tỉnh, môn Vật lí 6, Nguyễn Văn Cộng