Bài giảng thi GVG tỉnh, môn Vật lí 6, Nguyễn Văn Cộng
Ngữ văn 6 -bài giảng thi GV dạy giỏi cấp Huyện năm 2017
Tiếng anh -bài giảng thi GV dạy giỏi cấp huyện năm 2017
Toán 8 -Tiết 25 -Qui đồng mẫu thức nhiều phân thức - bài giảng thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện 2017
Bàn tay nặn bột -Vật lí 8-Bài 7 Áp suất - GV Nguyễn Văn Cộng
  

Danh mục sách

Giáo án ppt bài 36 Hoá 8

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsthanhhuong

Giáo án ppt Tiết 54 Hoá 9

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsthanhhuong

Đề Vật lí 6 hết kì I

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsthanhhuong

Giới thiệu sách 'Người gieo hy vọng'

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsthanhhuong

Giới thiệu sách 'Trên bục giảng'

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsthanhhuong

Giáo án ppt tiết 21 tin 6

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsthanhhuong

Giáo trình pascal

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsthanhhuong

Giới thiệu sách thư viện 'Như cây phong ba trên đảo Trường

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsthanhhuong

Giáo án ppt tiết 51 Văn 6

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsthanhhuong

Giáo trình tin học đại cương

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsthanhhuong

Đề thi Địa lí 6 hết kì I

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsthanhhuong

Đề toán 7

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsthanhhuong

Đề tin 6 hết kì I

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsthanhhuong

Đề vật lý 7 hết kì I

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsthanhhuong

Giáo án ppt tiết 21 tin 8

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsthanhhuong

Đề Địa lí 7 hết kì I

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsthanhhuong

Đề công nghệ 7 hết học kì I

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsthanhhuong

Đề thi giữa kỳ Toán 7

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: demo

Đề kiểm tra hoạ 7

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsthanhhuong

Giáo án ppt tiết 20 tin 8

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsthanhhuong