Bài giảng thi GVG tỉnh, môn Vật lí 6, Nguyễn Văn Cộng
Ngữ văn 6 -bài giảng thi GV dạy giỏi cấp Huyện năm 2017
Tiếng anh -bài giảng thi GV dạy giỏi cấp huyện năm 2017
Toán 8 -Tiết 25 -Qui đồng mẫu thức nhiều phân thức - bài giảng thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện 2017
Bàn tay nặn bột -Vật lí 8-Bài 7 Áp suất - GV Nguyễn Văn Cộng
  

Tổ chức

  • Ban giám hiệu

  • Địa chỉ: Thanh Hương - Thanh Liêm - Hà Nam
  • Email: c2thanhhuong.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513.880.330
TT Thông tin
1
Họ tên: Đỗ Trường Giang
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: dogiangdct@gmail.com
Điện thoại: 0985587968
2
Họ tên: Nguyễn Thị Lệ Hà
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: c2thanhhuong.tl@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01674782071