LỊCH SỬ NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
bài giảng thi GVG - Nguyễn Thu Hà 2019-2020 THCS Thanh Hương
Phút sinh hoạt truyền thống trong lễ Khai giảng năm học 2019-2020
Đón học sinh trong Lễ khai giảng năm học 2019-2020
bài giảng thi GVG - Nguyễn Văn Cộng 2019-2020 THCS Thanh Hương
  

Tổ chức

  • Ban giám hiệu

  • Địa chỉ: Thôn Nguyễn Phú, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
  • Email: c2thanhhuong.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 02263880330
TT Thông tin
1
Họ tên: Đỗ Trường Giang
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: dogiangdct@gmail.com
Điện thoại: 0985587968
2
Họ tên: Nguyễn Thị Lệ Hà
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: leha441973@gmail.com
Điện thoại: 01674782071