LỊCH SỬ NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
bài giảng thi GVG - Nguyễn Thu Hà 2019-2020 THCS Thanh Hương
Phút sinh hoạt truyền thống trong lễ Khai giảng năm học 2019-2020
Đón học sinh trong Lễ khai giảng năm học 2019-2020
bài giảng thi GVG - Nguyễn Văn Cộng 2019-2020 THCS Thanh Hương
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
3882/BGD ĐT-TĐKT
V/v hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua '... Chi tiết
2017-07-28
79/VH&TT-GD&ĐT
VV duy trì các câu lạc bộ võ thuật trên địa b... Chi tiết
2016-11-09
1581/SGD&ĐT - GDTrH
V/v tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá đá... Chi tiết
2016-10-28
1545/HD - SGD&ĐT
V/v hướng dẫn tổ chức Hội thi Đồ dùng dạy h... Chi tiết
2016-10-24
106/PGDĐT
V/v hướng dẫn công tác Khảo thí và Kiểm định... Chi tiết
2016-10-10
83/ KH - THCS
KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017 CẤP TRUN... Chi tiết
2016-09-10
1290/SGD&ĐT - KHTC
V/v thực hiện các khoản thu góp trong cơ sở giáo... Chi tiết
2016-08-30
30/2016/QĐ - UBND
Quyết định về mức học phí đối với giáo d... Chi tiết
2016-08-22
70/PGD&ĐT- CNTT
vv triển khai sổ liên lạc điện tử SMS trong năm... Chi tiết
2016-08-01
23/2016 QĐ - UBND
Quyết định về việc ban hành mức khen thưởng ... Chi tiết
2016-07-22
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07