Thông báo

Phân phối chương trình Tin học lớp 7,8,9 năm học 2015-2016

PPCT đã chỉnh sửa theo Công văn 1579/CV-NXBGDVN ngày 19/10/2015 của NXB Giáo dục và công văn số 1340/SGDĐT-GDTrH ngày 22/10/2015 của Sở GD-ĐT Hà Nam

Tải về

Các bài cùng chuyên mục
Xem thêm...
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Giờ KHTN tại THCS Nam Cao
Văn nghệ 3 chào mừng khai giảng năm học 2015-2016
Văn nghệ 1 chào mừng khai giảng năm học 2015-2016
  • Ba công khai
  • Thông báo

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020(THCS Thanh Lưu)

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019(THCS THANH LƯU)

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG TIN CÔNG KHAI 2016-2017

THÔNG TIN CÔNG KHAI 2016-2017
Xem thêm...
Website Đơn vị