Tin tức/(Trường THCS Thanh Lưu)/TIN TỨC NHÀ TRƯỜNG/
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020(THCS Thanh Lưu)

PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THANH LƯU                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 65 / KH – THCSTL                                Thanh Lưu, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 – 2020

TRƯỜNG THCS THANH LƯU

1. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch:

- Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Công văn số 3892/BGDĐT- GDTrH ngày 28/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020; Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân (UBND) tỉnh Hà Nam ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

- Kế hoạch số 991/KH - THCS ngày 24 tháng 9 năm 2019 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cấp Trung học cơ sở năm học 2019 – 2020;

- Căn cứ vào tình hình kinh tế, chính trị của địa phương và tình hình thực tế nhà trường. Trường THCS Thanh Lưu xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 như sau:

2. Đặc điểm tình hình:

a) Số lớp, số HS:

Năm học 2019 - 2020 trường THCS Thanh Lưu có 8 lớp với số lượng 290 HS (nữ 130, bình quân 36,4 HS/lớp). Miễn 6 ( lớp 6A: 01 con HN; 7A: 01 con DC; 7B: 02 con HN; 8A: 01 HN, 01 DC). Giảm: 6  ( 7A: 01 con CN; 6B: 01 con CN; 8B: 02 con CN, 9B: 01 con CN. 9A: 01 con CN).

Khối Số lớp Số HS
6 2 73
7 2 71
8 2 81
9 2 65
Cộng 8 290
b) Đội ngũ: Tổng số 24

- Cán bộ quản lý: 02 ( nữ: 1), ĐHSP Toán: 01; ĐHSP Văn 01.

- Giáo viên biên chế 20 (nữ: 14, trình độ đại học: 17/20 = 85%), tăng cường về phòng GD: 01;GV phụ trách GDTX: 01.

- Nhân viên hành chính: 02 (nữ 02), trong đó HĐ 68: 02, ĐHKT: 01, CĐKT: 01

- Chi bộ Đảng: 19 đảng viên (nữ: 13).

 c) Cơ sở vật chất:

- Phòng học văn hóa: Có đủ phòng học 1 ca, phòng học đảm bảo thoáng mát, đủ ánh sáng. Các phòng học được trang trí thống nhất: Ảnh Bác, 5 điều Bác Hồ dạy, khẩu hiệu Dạy tốt - Học tốt,  nội quy lớp học. Cơ sở vật chất đủ phục vụ cho việc dạy và học.

- Phòng Bộ môn: Có 7 phòng gồm phòng Lý, Hoá, Sinh, Tiếng Anh, Công nghệ, Nhạc, Tin học, có đủ bàn ghế trang thiết bị đồ dùng để nâng cao hiệu quả dạy và học.

- Phòng thư viện nhà trường: Thư viện đạt thư viện tiên tiến, có đủ các loại sách tham khảo, sách giáo khoa, sách hướng dẫn để phục vụ cho việc dạy và học của GV và HS.

- Phòng kho thiết bị: Sắp xếp thiết bị, bản đồ, tranh ảnh theo môn, khối hợp lý khoa học tiện lợi cho việc  giáo viên sử dụng.

d) Những thuận lợi, khó khăn:

* Thuận lợi:

-  Nhà trường nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của PGD& ĐT huyện Thanh Liêm, sự quan tâm của các cấp Ủy Đảng, Chính quyền cùng các Ban ngành đoàn thể địa phương, hội cha mẹ học sinh.

- Nhà trường có đủ cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học.

- Đội ngũ giáo viên đủ, tỷ lệ đạt trên chuẩn cao, đa số giáo viên  nhiệt tình có trách nhiệm với công việc. Tập thể đoàn kết tạo sự đồng thuận trong khi triển khai công việc

*Khó khăn:

- NV phụ trách thiết bị, thư viện chưa có.

- Nhiều học sinh chưa được quan tâm thường xuyên từ phía gia đình trong việc học tập và giáo dục nên nhiều em còn ham chơi, lười học.

-  Hệ thống máy tính phòng Tin học  đã cũ, các thiết bị nghe nhìn ở phòng Tiếng Anh hỏng  nhiều phải sửa chữa thường xuyên; Bàn ghế của học sinh đa số là bàn ghế 4 chỗ ngồi khó khăn trong việc thực hiện theo nhóm với những lớp có học sinh đông khi thực hiện theo mô hình THM.

- Thiết bị phòng học bộ môn Lý, Hóa, Sinh của 4 khối 6,7,8,9 đã cũ, hỏng nên nhiều dụng cụ không thực hiện thành công thí nghiệm.

B- NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Phát triển mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia; phát triển hệ thống trường trung học cơ sở chất lượng cao

1. Phát triển mạng lưới trường lớp, thực hiện phổ cập giáo dục:

Năm học 2019 - 2020 tiếp tục duy trì:

Khối Số lớp Số học sinh Số nữ
6 2 73 31
7 2 71 31
8 2 81 38
9 2 65 30
Tổng số 8 290 130

- Tuyển sinh vào lớp 6 đạt tỷ lệ 100%.

- Duy trì sĩ số đạt trên 99,5%.

- Tỷ lệ phổ cập THCS đạt trên 98%. PCTHCS đạt mức độ 3. Xóa mù đạt mức độ 2.

- Triển khai quản lý phổ cập theo hệ thống thông tin điện tử phổ cập giáo dục và xoá mù chữ theo đúng chỉ đạo đã được tập huấn.

- Không có học sinh bỏ học.

- Duy trì các lớp BTVH: Có 4 học viên Lớp 9

2. Xây dựng CSVC, thiết bị trường học:

- Đảm bảo đủ CSVC phục vụ tốt nhất cho việc dạy và học,

- Các thiết bị cho phòng học Tiếng Anh được duy trì và  hoạt động thường xuyên.

- Mua sắm đầy đủ SGK, thiết bị phục vụ cho việc dạy và học của GV và HS.

- Mua sắm, bổ sung trang thiết bị phục vụ cho hoạt động Đội ngay từ đầu năm học.

- Bổ sung các loại sách cần thiết trong thư viện duy trì thư viện trường học tiên tiến.

-  Xây dựng cảnh quan, môi trường nhà trường: “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện”.

3. Xây dựng thư viện trường học

- Duy trì thư viện tiên tiến đảm bảo sắp xếp khoa học, thuận tiện cho người sử dụng và việc quản lý, tác nghiệp của cán bộ thư viện.

- 100% giáo viên có đủ sách nghiệp vụ, 100% học sinh có đủ sách giáo khoa; mua bổ sung các loại tài liệu tham khảo về đổi mới CTGDPT cho giáo viên. Hỗ trợ, tặng, cho mượn sách đối với học sinh diện chính sách và có hoàn cảnh khó khăn.

II. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục

- Thực hiện tốt kế hoạch thời gian năm học của Sở GDĐT Hà Nam

- Học sinh tựu trường: ngày 19 tháng 8 năm 2019.

- Từ ngày 19/8/2019 đến 24/8/2019  tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2019-2020.

- Từ ngày 26 tháng 8 năm 2019: Học thời khoá biểu học kỳ I năm học 2019-2020.

- Kết thúc học kì I: ngày 11 tháng 01 năm 2020.

- Ngày bắt đầu học kì II: ngày 13 tháng 01 năm 2020.

- Kết thúc học kì II: ngày 23 tháng 5 năm 2020.

- Kết thúc năm học 2019-2020: ngày 30 tháng 5 năm 2020.

1.1 Chỉ tiêu

- 100% GV thực hiện chương trình giáo phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học và phẩm chất học sinh.

- 100% GV xây dựng  kế hoạch giáo dục của từng môn học kèm theo phân phối chương trình đã được điều chỉnh cho phù hợp với điều hiện thực tế của nhà trường.

- 100% GV có đủ tài liệu dạy chương trình giáo dục địa phương.

- 100%  GV tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh 01 lần/ học kỳ.

- 100% GV dự sinh hoạt chuyên môn cấp trường theo các chuyên đề và nghiên cứu bài học theo quy định.

2. Triển khai mô hình trường học mới

- Tiếp tục thực hiện mô hình trường học mới ở các khối lớp 6,7,8,9.

- Đối với các lớp thực hiện mô hình THM: trên 98% học sinh được đánh giá đạt về năng lực và phẩm chất.

3. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh

- Chỉ đạo 100% GV Tiếng Anh dạy học đại trà chương trình tiếng Anh hệ 10 năm với 4 khối lớp 6,7,8,9.

- Kiểm tra cuối kỳ, cuối  năm đạt và vượt bình quân Huyện .

- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ trong nhà trường.

- Tích cực cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn Tiếng Anh theo cấp cụm trường, cấp Huyện.

.4. Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng; Hoạt động giáo dục nghề phổ thông; hoạt động GDTC và ytế trường học

4.1. Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng

- Triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh và trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông;

- Dạy đúng, đủ chương trình hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 theo các chủ điểm.

4.2. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông (NPT)

- Thực hiện hoạt động giáo dục nghề cho học sinh lớp 8.

- 100% học sinh lớp 8 học giáo dục nghề theo 02 nghề ( Điện dân dụng và Tin học văn phòng).

- 100% HS thi đỗ và được cấp chứng nhận nghề.

4.3. Hoạt động y tế trường học.

- 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

- Có phòng y tế, dụng cụ thiết bị tối thiểu, cần thiết cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho thày và trò nhà trường.

- 100% học sinh được khám sức khỏe theo định kỳ.

5. Thực hiện các hoạt động giáo dục đạo đức và hoạt động trải nghiệm:

- 100% GV thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy môn GDCD và KHGD quy định tại CTGDPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

-  Xây dựng kế hoạch và triển khai phong trào xây dựng trường “  Xanh, Sạch -  Đẹp - An toàn - Thân thiện”.

-  Phát động và triển khai tháng an toàn giao thông, giáo viên giảng dạy lồng ghép trong các môn học về giáo dục trật tự an toàn giao thông.

- 100% GV thực hiện tích hợp giữa HĐTN với Hướng nghiệp

+ Về công tác Đội:

-  Liên đội có phòng truyền thống .

- 100% đội viên đạt hoàn thành ít nhất 5 chuyên hiệu đội, được cấp giấy chứng nhận.

- Liên đội thực hiện được ít nhất một mô hình hoạt động Đội bổ ích trong năm học.

- 70 % trở lên chi đội đạt chi đội mạnh.

- Liên đội được Hội đồng Đội Tỉnh tặng bằng khen

- 100%  học sinh thực hiện chương trình “Kế hoạch nhỏ” để xây dựng quỹ Đội theo quy định của Hội đồng Đội huyện

-  100%  các lớp có công trình măng non bổ ích, ý nghĩa

+ Cuối năm học phấn đấu liên đội có học sinh xếp loại hạnh kiểm loại tốt và  đạt từ 98% trở lên, không có học sinh vi phạm pháp luật hoặc mắc vào các tệ nạn xã hội.

6. Hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và thực hiện văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức

- Duy trì bài thể dục giữa giờ, tập luyện thường xuyên trong suốt năm học.

- Chỉ đạo GV thực hiện tốt các hoạt động giáo dụcđã được quy định thời lượng với số tiết học cụ thể trong CTGDPT.

- Thực hiện tích hợp giữa HĐTN, HĐGDHN với  các môn học khác.

- Chỉ đạo và tăng cường quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống.

-  Xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

- Phát động tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức ngành Giáo dục thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 – 2025 theo Kế hoạch số 1406/KH-SGĐT, ngày 31/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam với mục đích:

+ Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giáo dục và hình ảnh nhà giáo gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

+ Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của cơ các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả góp phần xây dựng hệ thông chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì nhân dân phục vụ.

7. Giáo dục thể chất

- Tham dự đủ các nội dung thi HSG TDTT tại Hội khỏe Phù Đổng: Môn Bóng đá, điền kinh, cầu lông, bóng  bàn, cờ vua.

- HSG môn cầu lông: có 01 học sinh nữ ( lớp 9) xếp thứ 2, HSG môn điền kinh: có 1 học sinh nữ ( lớp 7)  đạt giải nhì cấp huyện, 01 học sinh nam (lớp 9) đạt giải nhì cấp huyện môn bóng đá.

- Thi học sinh giỏi TDTT cấp tỉnh:  Có 01 học sinh tham gia cấp Tỉnh đạt giải ba môn Bóng Đá.

- 100% học sinh tham gia bài thể dục giữa giờ có hiệu quả.

8. Hoạt động giáo dục trí dục

- 8 lớp thực hiện mô hình THM: Trên 98% trở lên học sinh được đánh giá đạt về năng lực và phẩm chất.

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%.

- Tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào THPT xếp thứ 10 trong huyện, thứ 80 của tỉnh.

9. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

- Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động,tích cực, tự học của học sinh. Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục STEM trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan.

- Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu tăng cường luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình

- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy.

- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học

- Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học;

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả và phù hợp.

- Tăng cường chỉ đạo đổi mới PPDH thông qua bồi dưỡng GV, dự giờ thăm lớp, tổ chức rút kinh nghiệm giờ dạy ở tổ chuyên môn, hội thảo, thi GVG các cấp.

10. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá

- 100%  GV phát động sâu rộng đổi mới phương pháp giảng dạy trong giáo viên và phương pháp học tập trong học sinh.

- 100% giáo viên được đổi mới phương pháp dạy học.

- 100% GV  khai thác tối đa hiệu quả phòng học bộ môn.

11. Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng, Trường chuẩn Quốc gia.

-  100% học sinh lớp 8 được học nghề, dự thi và được cấp giấy chứng nhận nghề.

- 65/ 65 =  100% học sinh lớp 9 đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp:  Đỗ 100%

- 30% các đề thi trong kì ra đề thi đề xuất được Sở Giáo dục lựa chọn

- 100 % học sinh TNTHCS được cấp bằng đúng thời gian quy định

- 100%  học sinh dự đủ các kì kiểm tra theo đúng  quy định

- Giữ vững các tiêu chuẩn đảm bảo duy trì công tác kiểm định chất lượng ở mức độ 3.

- Duy trì trường đạt chuẩn quốc gia.

HIỆU TRƯỞNG

LÊ THỊ XUYẾN

Tác giả: thcsthanhluu
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Giờ KHTN tại THCS Nam Cao
Văn nghệ 3 chào mừng khai giảng năm học 2015-2016
Văn nghệ 1 chào mừng khai giảng năm học 2015-2016
  • Ba công khai
  • Thông báo

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020(THCS Thanh Lưu)

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019(THCS THANH LƯU)

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG TIN CÔNG KHAI 2016-2017

THÔNG TIN CÔNG KHAI 2016-2017
Xem thêm...
Website Đơn vị