• 1. Tổ chức bộ máy nhà trường: 2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học: 3. Quản lý nhân sự: 4. Quản lý và tổ chức giáo dục học sinh: 5. Quản lý chuyên môn: 6. Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường: 7. Tổ chức công tác giáo dục tư tưởng chính trị, công tác giữ gìn an ninh trật tự, tạo dựng môi trường sư phạm thân thiện: 8. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, phối hợp làm việc: 9. Tổ chức các hội nghị giáo viên, nhân viên, hội nghị liên tịch định kỳ và bất thường để thực hiện chế độ quần chúng tham gia quản lý trường học:
  • Địa chỉ: Thanh Lưu
  • Email: c2thanhluu.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 02263887842
TT Thông tin
1
Họ tên: Lê Thị Xuyến
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: c2thanhluu.tl@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0984654746
2
Họ tên: Đỗ Duy Tuấn
Vị trí: Hiệu phó
Email: tuanlan79@gmail.com
Điện thoại: 02263887842
Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Giờ KHTN tại THCS Nam Cao
Văn nghệ 3 chào mừng khai giảng năm học 2015-2016
Văn nghệ 1 chào mừng khai giảng năm học 2015-2016
  • Ba công khai
  • Thông báo

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020(THCS Thanh Lưu)

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019(THCS THANH LƯU)

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG TIN CÔNG KHAI 2016-2017

THÔNG TIN CÔNG KHAI 2016-2017
Xem thêm...
Website Đơn vị