Tin nổi bật

Thứ sáu, 31/03/2017 07:33:26

Văn bản mới

https://youtu.be/1kTemUktf0o
THCS Thanh Nghị: Tiết chào cờ ngày 21/11/2016 ( Khu B)
Chào mừng ngày 20-11(phần 1)
Văn nghệ chào mừng 20-11
Tiết chào cờ ngày 14/11/2016 tại khu A
  • Ba công khai
  • Thông báo

Chất lượng kiểm tra học kỳ 1, năm học 2015 - 2016

Chất lượng các môn do Sở GD và Phòng GD ra đề, học kỳ 1, năm học 2015-2016

Chất lượng theo môn, lớp

Bảng thống kê chất lượng của giáo viên dạy theo môn, lớp

Kết quả chất lượng HSG các năm

Bảng tổng hợp kết quả chất lượng HSG
Xem thêm...