Thứ tư, 22/11/2017 14:17:35

Tin nổi bật

Thứ tư, 22/11/2017 14:17:35

Văn bản mới


https://youtu.be/wRORBn4O35o
Tiết chào cờ và giao lưu Tiếng Anh (Khu A, ngày 30/10/2017)
Chào mừng ngày 20-11 (phần 2)
Ngày hội đến trường
Chào mừng ngày 20-11 (Phần 3)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả chất lượng HSG các năm

Bảng tổng hợp kết quả chất lượng HSG

Chất lượng theo môn, lớp

Bảng thống kê chất lượng của giáo viên dạy theo môn, lớp

Chất lượng kiểm tra học kỳ 1, năm học 2015 - 2016

Chất lượng các môn do Sở GD và Phòng GD ra đề, học kỳ 1, năm học 2015-2016
Xem thêm...