Thứ bảy, 23/09/2017 05:31:28

Tin nổi bật

Thứ bảy, 23/09/2017 05:31:28

Văn bản mới

https://youtu.be/_98dV-DnG5o
Trường THCS Thanh Nghị tổ chức mô hình công tác Đội
THCS Thanh Nghị: Tiết chào cờ ngày 21/11/2016 ( Khu B)
Chào mừng ngày 20-11(phần 1)
Văn nghệ chào mừng 20-11
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kết quả chất lượng HSG các năm

Bảng tổng hợp kết quả chất lượng HSG

Chất lượng theo môn, lớp

Bảng thống kê chất lượng của giáo viên dạy theo môn, lớp

Chất lượng kiểm tra học kỳ 1, năm học 2015 - 2016

Chất lượng các môn do Sở GD và Phòng GD ra đề, học kỳ 1, năm học 2015-2016
Xem thêm...