Bạn cần biết

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2014 - 2015

Cuối kỳ 1

Cuối kỳ 2

Họ và tên

Môn

Lớp

Chênh lệch

KQ

Họ và tên

Môn

Lớp

Chênh lệch

KQ

Nguyễn Thị Mến

Văn

6A

-4

 

Nguyễn Thị Mến

Ngữ Văn 6

6A

15.5

 

Ngô Thị Hồng Huế

Toán

6A

-1

 

Nguyễn Thị Mến

6B

19.0

 

Nguyễn Văn Sơn

Anh

6A

-1.3

 

Vũ Thị Thanh Loan

6C

7.3

 

Vũ Thị Chinh

6A

-4.3

 

Vũ Thị Thanh Loan

6D

-11.7

 

Nguyễn Thị Mến

Văn

6B

-9.2

 

Hà Thị Hồng

Ngữ Văn 7

7A

13.9

 

Ngô Thị Hồng Huế

Toán

6B

6.1

 

Ngô Trung Tuyến

7B

-5.4

 

Nguyễn Văn Sơn

Anh

6B

0.1

 

Trần Thị Hạnh

7C

-5.2

 

Vũ Thị Chinh

6B

3.2

 

Trần Thị Hạnh

7D

-27.1

 

Vũ Thị Thanh Loan

Văn

6C

-4.9

 

Nguyễn Thị Hương

Ngữ Văn 8

8A

2.7

 

Nguyễn Minh Tiến

Toán

6C

5.4

 

Trần Văn Thắng

8B

-9.7

 

Đoàn Thị Tuyết

Anh

6C

12.5

 

Nguyễn Thị Ngoãn

8C

5.5

 

Nguyễn Minh Tiến

6C

8.6

 

Nguyễn Thị Ngoãn

8D

-30.7

 

Vũ Thị Thanh Loan

Văn

6D

-22.1

 

Nguyễn Thị Bích Phượng

Ngữ Văn 9

9A

-4.2

 

Nguyễn Minh Tiến

Toán

6D

-8.9

 

Nguyễn Thị Bích Phượng

9B

-22.1

 

Đoàn Thị Tuyết

Anh

6D

-20.8

 

Nguyễn Đức Minh

9C

-31.1

 

Lê Thị Huế

6D

-15.2

 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

9D

-21.8

 

Hà Thị Hồng

Văn

7A

4.2

 

Ngô Thị Hồng Huế

Toán 6

6A

-14.7

 

Vũ Thị Chinh

Toán

7A

22.1

 

Ngô Thị Hồng Huế

6B

-13.0

 

Lê Thị Hương

Anh

7A

-28.7

 

Nguyễn Minh Tiến

6C

4.5

 

Trần Văn Thắng

Địa

7A

-28

 

Nguyễn Minh Tiến

6D

6.0

 

Ngô Trung Tuyến

Văn

7B

-1.2

 

Trần Trung

Toán 7

7A

-18.3

 

Vũ Thị Chinh

Toán

7B

22.5

 

Trần Trung

7B

-24.7

 

Lê Thị Hương

Anh

7B

1.4

 

Lê Thị Huế

7C

9.0

 

Trần Văn Thắng

Địa

7B

-32

 

Lê Thị Huế

7D

14.8

 

Trần Thị Hạnh

Văn

7C

6.9

 

Nhữ Thị Mai

Toán 8

8A

-8.6

 

Lê Thị Huế

Toán

7C

17.1

 

Nhữ Thị Mai

8B

-9.9

 

Nguyễn Văn Sơn

Anh

7C

18.9

 

Trần Thị Tám

8C

13.6

 

Phạm Thị Sinh

Địa

7C

12.2

 

Nguyễn Thị Huệ

8D

8.0

 

Trần Thị Hạnh

Văn

7D

0

 

Đoàn Văn Tài

Toán 9

9A

31.7

 

Lê Thị Huế

Toán

7D

17.1

 

Đoàn Văn Tài

9B

11.5

 

Nguyễn Văn Sơn

Anh

7D

-5.5

 

Đinh Văn Dới

9C

14.8

 

Phạm Thị Sinh

Địa

7D

18

 

Đinh Văn Dới

9D

39.1

 

Nguyễn Thị Hương

Văn

8A

-13.9

 

Nguyễn Văn Sơn

Tiếng Anh 6

6A

-8.9

 

Nhữ Thị Mai

Toán

8A

-3.3

 

Nguyễn Văn Sơn

6B

-5.9

 

Lê Thị Hương

Anh

8A

4.7

 

Đoàn Thị Tuyết

6C

-15.6

 

Phạm Thị Tươi

Sử

8A

-20

 

Đoàn Thị Tuyết

6D

-15.6

 

Trần Văn Thắng

Văn

8B

-56.2

 

Lê Thị Hương

Tiếng Anh 7

7A

11.1

 

Nhữ Thị Mai

Toán

8B

10.1

 

Lê Thị Hương

7B

-11.5

 

Lê Thị Hương

Anh

8B

10.6

 

Nguyễn Văn Sơn

7C

44.1

 

Phạm Thị Tươi

Sử

8B

-16.3

 

Nguyễn Văn Sơn

7D

-30.5

 

Nguyễn Thị Ngoãn

Văn

8C

-7.1

 

Lê Thị Hương

Tiếng Anh 8

8A

-25.1

 

Trần Thị Tám

Toán

8C

22.1

 

Lê Thị Hương

8B

-21.0

 

Đoàn Thị Tuyết

Anh

8C

30.1

 

Đoàn Thị Tuyết

8C

9.2

 

Nguyễn Đức Minh

Sử

8C

43.9

 

Đoàn Thị Tuyết

8D

31.4

 

Nguyễn Thị Ngoãn

Văn

8D

4

 

Nguyễn Văn Sơn

Tiếng Anh 9

9A

-27.7

 

Trần Thị Tám

Toán

8D

19

 

Nguyễn Văn Sơn

9B

-28.2

 

Đoàn Thị Tuyết

Anh

8D

7.9

 

Đoàn Thị Tuyết

9C

-32.4

 

Nguyễn Đức Minh

Sử

8D

-11.7

 

Đoàn Thị Tuyết

9D

-26.8

 

Nguyễn Thị Bích Phượng

Văn

9A

-17.7

 

Trần Thị Hoa

Sinh 6

6A

7.9

 

Đoàn Văn Tài

Toán

9A

-18.2

 

Trần Thị Hoa

6B

15.1

 

Nguyễn Văn Sơn

Anh

9A

-23.6

 

Trần Thị Hoa

6C

10.7

 

Phạm Thị Tươi

Sử

9A

7.1

 

Trần Thị Hoa

6D

-13.0

 

Nguyễn Thị Bích Phượng

Văn

9B

-34.9

 

Ngô Trung Tuyến

Sử 7

7A

-22.6

 

Đoàn Văn Tài

Toán

9B

-31.9

 

Ngô Trung Tuyến

7B

-6.5

 

Nguyễn Văn Sơn

Anh

9B

-23.6

 

Phạm Thị Sinh

7C

18.1

 

Phạm Thị Tươi

Sử

9B

7.1

 

Phạm Thị Sinh

7D

10.8

 

Nguyễn Đức Minh

Văn

9C

-33.6

 

Nguyễn Hồng Nam

  8

8A

18.5

 

Đinh Văn Dới

Toán

9C

-9

 

Nguyễn Hồng Nam

8B

29.5

 

Đoàn Thị Tuyết

Anh

9C

10.7

 

Nguyễn Mạnh Tuyên

8C

27.7

 

Nguyễn Đức Minh

Sử

9C

15.3

 

Nguyễn Mạnh Tuyên

8D

16.6

 

Ng Thị Mỹ Hạnh

Văn

9D

-29.9

 

Nguyễn Thị Hiền

Hóa 9

9A

26.0

 

Đinh Văn Dới

Toán

9D

-7.4

 

Nguyễn Thị Hiền

9B

34.7

 

Đoàn Thị Tuyết

Anh

9D

10

 

Nguyễn Thị Hiền

9C

35.7

 

Nguyễn Đức Minh

Sử

9D

6.1

 

Nguyễn Thị Hiền

9D

51.9

 

Văn bản mới

https://youtu.be/L8jdhv4kXqU
Bài múa: Đất nước lời ru do tập thể 8B thể hiện
Bài múa: Hồn Sen Việt do tập thể 9A biểu diễn
Tiết chào cờ và giao lưu Tiếng Anh (Khu A, ngày 30/10/2017)
Chào mừng ngày 20-11 (phần 2)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Đôi ngũ CB,GV,CNV. HS, Cơ sở vật chất. Tài chính năm học 2018 -

Đôi ngũ CB,GV,CNV. HS, Cơ sở vật chất. Tài chính năm học 2018 - 2019

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2017 -2018

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2017 -2018

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2016 - 2017

Chất lượng đại tràcác kỳ kiểm tra năm học 2016 - 2017

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2015 - 2016

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2015 - 2016

Kết quả chất lượng HSG các năm

Bảng tổng hợp kết quả chất lượng HSG
Xem thêm...