Bạn cần biết

Kết quả chất lượng HSG các năm

Kết quả dự thi học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh năm học 2017 - 2018

a. Hội thi của học sinh:

- Toàn trường đạt 01 giải Ba cấp  Tỉnh và 12 giải cấp huyện (trong đó có 01 giải nhất, 04 giải nhì, 07 giải ba cấp huyện)

- Có 02 môn được chọn thi cấp tỉnh: Môn Sinh 9, môn Tiếng Anh 9, trong đó môn Sinh đạt giải ba cấp tỉnh.

- Xếp chung học sinh giỏi 6789: Xếp thứ 01/17 trường trong huyện.

- Có 01 sản phẩm dự thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện và đạt giải khuyến khích.

- Học sinh giỏi TDTT xếp thứ 5 của huyện, có 02 em dự thi HSG TDTT cấp tỉnh.

b. Hội thi của giáo viên

Hội thi giáo viên giỏi: có 03 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện (Cô Đào Thị Thanh; Cô Đoàn Thị Tuyết; Thày Nguyễn Minh Tiến).

Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện lần thứ 2: Có 01 giáo viên đạt danh hiệu GVCN giỏi cấp huyện lần thứ 2 (Cô Trần Thị Thoa)

c. Kỳ thi vào THPT

Có 02 em đỗ vào trường chuyên Biên Hòa ( Em Đặng Vân Anh -  chuyên Tin; Em Trần Thị Diệu Huyền - chuyên Nga)

Kết quả dự thi học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh năm học 2016 - 2017

     1/ Cuộc thi Giới thiệu sách: Đạt giải Ba cấp huyện

2/ Cuộc thi KHKT: Đạt giải Nhì cấp huyện; đạt giải Ba cấp tỉnh

3/ Cuộc thi Tích hợp liên môn: Đạt 75 điểm cấp huyện, không được dự thi cấp tỉnh

4/ Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn

Sản phẩm 01: Tên sản phẩm: Ô nhiễm môi trường ở Thanh Nghị, thực trạng và giải pháp.

Sản phẩm 02: Giới thiệu về danh lam thắng cảnh chùa Long Đọi Sơn, tỉnh Hà Nam.

5/ Cuộc thi IOE cấp huyện: Xếp chung cấp huyện: Khối 6: Xếp thứ 14/18; Khối 7: Xếp thứ 2/18; Khối 8: Xếp thứ: 3/18; Khối 9: xếp thứ: 10/18. Toàn đoàn: Xếp thứ: 2/18

6/ Cuộc thi Học sinh Giỏi văn hóa lớp 6789 cấp huyện: Xếp thứ 2/17 trường trong huyện

7/ Cuộc thi Học sinh Giỏi TDTT cấp huyện

- Có 02 học sinh tham gia nội dung Cầu lông nam và nữ cấp huyện.

- Có 01 học sinh tham gia nội dung Cờ vua và xếp thứ 3 của huyện ( Em Lại Xuân Hiếu - Lớp 7A).

- Có 01 học sinh tham gia nội dung bóng đá cấp huyện và đạt giải 3 ( Em Nguyễn Công Hậu - Lớp 8C).

- Có 01 em đạt giải nhì môn nhảy xa cấp huyện (Em Nhữ Thị Thạo- Lớp 9A).

- Có 01 em đạt giải ba môn chạy 100m cấp huyện(Em Ngô Minh Quang - Lớp 9D)

Toàn đoàn xếp thứ 12/18 trong huyện.

8/ Cuộc thi Violympic Toán - Tiếng Việt cấp huyện. Xếp thứ 04/18 trường trong huyện

9/ Cuộc thi Violympic Toán - Tiếng Anh cấp huyện.  Xếp thứ 03/18 trường trong huyện

10/ Cuộc thi Violympic Vật Lý cấp huyện.   Xếp thứ  03/18 trường trong huyện

 11/ Cuộc thi OTE cấp huyện: Xếp chung cấp huyện: Khối 6: Xếp thứ 2/18; Khối 7: Xếp thứ 1/18; Khối 8: Xếp thứ: 1/18; Khối 9: xếp thứ: 9/18.   Toàn đoàn: Xếp thứ: 2/18

12/ Cuộc thi Vật lý 9 cấp tỉnh trên Internet:

Nguyễn Huy Hoàng - Lớp 9C: Đạt 260đ, xếp thứ: 57/177 toàn Tỉnh. Thành tích: Đạt giải KK cấp Tỉnh.

13/ Cuộc thi Toán Tiếng Anh lớp 8 cấp tỉnh trên Internet:

Đặng Vân Anh - Lớp 8C: Đạt 160đ, xếp thứ: 38/129 toàn Tỉnh. Thành tích: Đạt giải KK cấp Tỉnh.

14/ Cuộc thi IOE lớp 8 cấp tỉnh trên Internet:

Trần Thị Diệu Huyền - Lớp 8B: Đạt 1820đ. Thành tích: Đạt giải Nhì cấp Tỉnh.

Đặng Vân Anh - Lớp 8C: Đạt 1480đ.

15/ Cuộc thi Toán Tiếng Việt lớp 9 cấp tỉnh trên Internet:

Vũ Đức Chí - Lóp 9A: Đạt 70 đ, xếp thứ: 209/227

16/ Cuộc thi Học sinh giỏi TDTT cấp tỉnh:

Có 01 em Nguyễn Thị Thạo - Lóp 9B tham gia thi nội dung Nhảy xa.

17/ Cuộc thi Học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh:

Có 01 em Trịnh Minh Hằng - Lóp 9C tham gia đội tuyển môn Sinh học.

18/ Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện:   Năm học 2016 - 2017 có 03 thày cô được công nhận danh hiệu " Giáo viên dạy giỏi" cấp huyện:

     19/  Chất lượng học kỳ 2 : 06/18

Kết quả dự thi học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh năm học 2015 - 2016

Khối

Ngữ văn

Toán

Tiếng Anh

Sử

Địa

Vật lý

Hoá

Sinh

IOE

TDTT

Xếp VH thứ

 XC

6

 

 

 

 

 

 

 

 

01 giải nhì; 01 KK

01 giải ba tỉnh; 02 giải ba huyện

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

01 giải nhất; 01 giải ba

8

 

 

 

 

 

 

 

 

01 giải  KK

9

12

6

11

3

10

8

2

12

01 giải KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kết quả xếp chung HSG văn hoá lớp 9: Xếp thứ 5/18

- Kết quả thi OTE lớp 9 cấp huyện: Xếp thứ 14/21

- Kết quả thi IOE cấp huyện: Xếp thứ 02/18

- Kết quả tham gia HKPĐ cấp huyện lần thứ 9: Xếp thứ : 8/17

 

               

 

Kết quả dự thi học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh năm học 2014 - 2015

Khối

Ngữ văn

Toán

Tiếng Anh

Sử

Địa

Vật lý

Hoá

Sinh

IOE

TDTT

Xếp VH thứ

 XC

6

1

1

1

 

 

 

 

 

1;3

Đạt: 7 giải nhất; 01 giả nhì; 03 giải ba cấp huyện

1/17

01/17

7

1

1

6

 

 

 

 

 

9;25

8

8

3

10

 

 

 

 

 

11;16

9

15

2

4

17

8

12

1

1

13

3/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Trong kỳ thi Tiếng anh trên mạng Internet (IOE) cấp tỉnh có 01 học sinh tham gia và đạt giải khuyến khích đó là: Lại Minh Trang

           Trong kỳ thi HSG văn hóa lớp 9: Em Vũ Mạnh Thọ đạt giải KK cấp tỉnh môn Sinh

           Trong kỳ thi vào lớp 10 THPT, có 4 em đỗ vào trường chuyên Biên Hòa, đó là:

                  Em: Trịnh Phương Nhi

                  Em: Phạm Thị Minh Ánh

                  Em: Nguyễn Thị Vân An

                  Em: Nhữ Thị Hằng Nga

               

 

 

 

 

Kết quả dự thi học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh năm học 2013 - 2014

 Khối

Ngữ văn 

Toán 

Tiếng Anh 

Sử 

Địa 

Vật lý 

Hoá 

Sinh 

 

 

Xếp loại văn hoá 

 

 6

8

4

7

 

 

 

 

 

 

 

Xếp chung 

 

 7

7

6

11

 

 

 

 

 

 

 

 khối 6, 7, 8 là:

 

 8

17

4

10

 

 

 

 

 

 

 

4/18 

 

 9

7

1

3

3

7

5

2

1

 

 

Khối 9: 1/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toàn trường 2/18

 

        Trong kỳ thi Tiếng anh trên mạng Internet (IOE) cấp tỉnh có 02 học sinh tham gia và 

đều đạt giải khuyến khích đó là: Lê Thị Huyền và Nguyễn Thị Thùy Linh

        Trong kỳ thi vào lớp 10 THPT, có 6 em đỗ vào trường chuyên Biên Hòa, đó là:

                1. Lê Thị Huyền

                2. Vũ Hồng Duyên

                3. Nguyễn Thị Ngọc Anh

                4. Nguyễn Thị Thùy Linh

                5. Ngô Thảo Nhi

                6. Nguyễn Thị Ánh

 

Kết quả dự thi học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh năm học 2012 - 2013

 Khối

Ngữ văn 

Toán 

Tiếng Anh 

Sử 

Địa 

Vật lý 

Hoá 

Sinh 

Chạy 200m 

Ném bóng 

Xếp loại văn hoá 

 

 6

2

15

11

 

 

 

 

 

 

 

Xếp chung 

 

 7

18

 16

 1

 

 

 

 

 

 

 

 khối 6, 7, 8 là:

 

 8

10

 2

 1

 

 

 

 

 

 

 

6/21 

 

 9

1

 9

10

6

3

10 

15 

Khối 9: 6/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toàn trường 6/21

 

      Có 01 em tham gia kỳ thi HSG tỉnh môn Ngữ văn 9, và đạt giải nhì Tỉnh (Em Đinh Văn Dũng)

      Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, có 3 em đỗ vào trường chuyên Biên Hoà,  

đó là: Em Đinh Văn Dũng: chuyên Nga; em Trần Thị Thu Hiển và Trịnh Đức Mỹ: chuyên Tin            

 

Kết quả dự thi học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh năm học 2011 - 2012

 Khối

Ngữ văn 

Toán 

Tiếng Anh 

Sử 

Địa 

Vật lý 

Hoá 

Sinh 

Cờ vua 

Ném bóng 

Xếp loại văn hoá 

 

 6

17

1

3

 

 

 

 

 

 

 

Xếp chung 

 

 7

 19

 4

 1

 

 

 

 

 

 

 

 khối 6, 7, 8 là:

 

 8

 8

 2

 18

 

 

 

 

 

 

 

2/21 

 

 9

 17

 1

5

7

9

14 

Khối 9: 3/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toàn trường 2/21

 

     Có 03 em tham gia kỳ thi HSG tỉnh môn Toán 9; Vật lý 9 và  Hoá 9

                   trong đó có 01 giải 3 môn Toán ( Trịnh Văn Hậu) 

                                    và 01 giải Khuyến khích môn Vật lý (Nguyễn Minh Phước).

     Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, có 5 em đỗ vào trường chuyên Biên Hoà.  

     

Kết quả dự thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2010 - 2011

 Khối

Ngữ văn 

Toán 

Tiếng Anh 

Sử 

Địa 

Vật lý 

Hoá 

Sinh 

Cờ vua 

Ném bóng 

Xếp loại văn hoá 

 

 6

17

4

2

 

 

 

 

 

 

 

Xếp chung 

 

 7

 19

 8

 17

 

 

 

 

 

 

 

 khối 6, 7, 8 là:

 

 8

 11

 2

 1

 

 

 

 

 

 

 

5/21 

 

 9

 7

 8

 3

3

3

 

 

Khối 9: 2/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toàn trường 2/21

 

     Có 01 em tham gia kỳ thi HSG tỉnh môn Hoá 9

     Có 01 em thi đỗ vào trường chuyên Biên Hòa ( Em Nguyễn Trung Kiên - Chuyên tin)

 

 

Kết quả dự thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2009 - 2010

 Khối

Ngữ văn 

Toán 

Tiếng Anh 

Sử 

Địa 

Vật lý 

Hoá 

Sinh 

Cờ vua 

Ném bóng 

Xếp loại văn hoá 

 

 6

13

5

8

 

 

 

 

 

 

 

Xếp chung 

 

 7

 5

 2

 2

 

 

 

 

 

 

3T 

 khối 6, 7, 8 là:

 

 8

 8

 2

 2

 

 

 

 

 

 

 

3/21 

 

 9

 2

 11

 4

6

6

13 

 

 

Khối 9: 2/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toàn trường 1/21

 

    Có 01 em đạt giải 3 HSG tỉnh môn Ngữ văn 9 ( Nguyễn Thị Thuỳ Dương)

    Có 02 em đỗ trường chuyên ( Chuyên Văn - Nguyễn Thị Thuỳ Dương; Chuyên Lý - Nguyễn Thị Phương)

    Có 01 em đạt giải 3 tỉnh ném bóng lớp 7

 

Kết quả dự thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2008 - 2009

 Khối

Ngữ văn 

Toán 

Tiếng Anh 

Sử 

Địa 

Vật lý 

Hoá 

Sinh 

Cờ vua 

Ném bóng 

Xếp loại văn hoá 

 

 6

12

6

3

 

 

 

 

 

 

 

Xếp chung 

 

 7

 3

 6

 9

 

 

 

 

 

 

 

 khối 6, 7, 8 là:

 

 8

 13

 6

 3

 

 

1

 

 

 

 

2/21 

 

 9

 10

 2

 4

6

2

 2

 

 

Khối 9: 1/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toàn trường 1/21 

 

    Có 01 đỗ thủ khoa vào lớp 10 THPT Thanh Liêm B

 

Kết quả dự thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2007 - 2008

 Khối

Ngữ văn 

Toán 

Tiếng Anh 

Sử 

Địa 

Vật lý 

Hoá 

Sinh 

Cờ vua 

Ném bóng 

Xếp loại văn hoá 

 

 6

2

3

8

 

 

 

 

 

 

 

Xếp chung 

 

 7

 1

 3

 1

 

 

 

 

 

 

 

 khối 6, 7, 8 là:

 

 8

 2

 4

 4

 

 

2

 

 

 

 

1/21 

 

 9

 14

 1

 12

3

10

 14

14 

Khối 9: 3/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toàn trường 1/21

 

 - Có 1 em đỗ vào trường chuyên ban Hà Nam ( Em Thuỷ - chuyên  Văn)   

 

 

Kết quả dự thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2006 - 2007

 Khối

Ngữ văn 

Toán 

Tiếng Anh 

Sử 

Địa 

Vật lý 

Hoá 

Sinh 

Cờ vua 

Ném bóng 

Xếp loại văn hoá 

 

 6

9

12

2

 

 

 

 

 

 

 

Xếp chung 

 

 7

 5

 1

 4

 

 

 

 

 

 

 

 khối 6, 7, 8 là:

 

 8

 15

 1

 2

 

 

5

 

 

1/21 

 

 9

 1

 1

 3

10

6

 3

 6

 1

 

Khối 9: 1/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toàn trường 1/21 

 

- Có 2 em đỗ vào trường chuyên ban Hà Nam ( Em Hưng - chuyên Tin; em Hiệp - chuyên Văn)

 

Kết quả dự thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2005 - 2006

 Khối

Ngữ văn 

Toán 

Tiếng Anh 

Sử 

Địa 

Vật lý 

Hoá 

Sinh 

Cờ vua 

Ném bóng 

Xếp loại văn hoá 

 

 6

 

 

 

 

 

 

 

Xếp chung 

 

 7

 14

 1

 3

 

 

 

 

 

 

 khối 6, 7, 8 là:

 

 8

 6

 1

 1

 

 

 

 1

 

 1/21

 

 9

 3

 19

 20

 5

 19

 

 

Khối 9: 7/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản mới

https://youtu.be/L8jdhv4kXqU
Bài múa: Đất nước lời ru do tập thể 8B thể hiện
Bài múa: Hồn Sen Việt do tập thể 9A biểu diễn
Tiết chào cờ và giao lưu Tiếng Anh (Khu A, ngày 30/10/2017)
Chào mừng ngày 20-11 (phần 2)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Đôi ngũ CB,GV,CNV. HS, Cơ sở vật chất. Tài chính năm học 2018 -

Đôi ngũ CB,GV,CNV. HS, Cơ sở vật chất. Tài chính năm học 2018 - 2019

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2017 -2018

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2017 -2018

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2016 - 2017

Chất lượng đại tràcác kỳ kiểm tra năm học 2016 - 2017

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2015 - 2016

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2015 - 2016

Kết quả chất lượng HSG các năm

Bảng tổng hợp kết quả chất lượng HSG
Xem thêm...