15/11/2019

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Tác giả: Nguyễn Thị Hương

17/10/2019

Sinh hoạt chuyên môn cụm lần 1 năm học 2019 - 2020

Tác giả: Mai Đức Hạnh

07/03/2019

Sinh hoạt chuyên môn cụm tháng 3 năm 2019

Tác giả: Nguyễn Đức Minh

14/12/2018

Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm lần 2

Tác giả: Nguyễn Thị Hương

23/10/2017

Sinh hoạt chuyên môn, cụm Thanh Nghị

Tác giả: Ngô Trung Tuyến

05/10/2017

Hội thảo: Dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” của tổ KHTN

Tác giả: Nguyễn Thị Hiền

04/03/2017

Tổ Năng khiếu sinh hoạt chuyên môn, kỳ 1 tháng 3

Tác giả: Nguyễn Văn Sơn

04/03/2017

Tổ KHXH và tổ KHTN sinh hoạt chuyên môn kỳ 1 tháng 3

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Phượng

17/02/2017

Xúc cảm – Sinh hoạt chuyên môn tổ KHXH

Tác giả: Ngô Trung Tuyến

17/01/2017

Trường THCS Thanh Nghị vơi hội thi GV dạy giỏi cấp huyện

Tác giả: Tổ công tác

Văn bản mới

https://youtu.be/L8jdhv4kXqU
Bài múa: Đất nước lời ru do tập thể 8B thể hiện
Bài múa: Hồn Sen Việt do tập thể 9A biểu diễn
Tiết chào cờ và giao lưu Tiếng Anh (Khu A, ngày 30/10/2017)
Chào mừng ngày 20-11 (phần 2)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Đôi ngũ CB,GV,CNV. HS, Cơ sở vật chất. Tài chính năm học 2018 -

Đôi ngũ CB,GV,CNV. HS, Cơ sở vật chất. Tài chính năm học 2018 - 2019

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2017 -2018

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2017 -2018

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2016 - 2017

Chất lượng đại tràcác kỳ kiểm tra năm học 2016 - 2017

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2015 - 2016

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2015 - 2016

Kết quả chất lượng HSG các năm

Bảng tổng hợp kết quả chất lượng HSG
Xem thêm...