11/01/2020

Lễ sơ kết và phát thưởng học kỳ 1, năm học 2019 - 2020

Tác giả: Tổ công tác

14/11/2019

Hoạt động Thư viện dịp 20/11

Tác giả: Đào Hồng Nga

12/11/2019

Các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Tác giả: Đinh Hoàng Hảo

08/10/2019

Hội thi GVCN lớp giỏi năm học 2019 - 2020

Tác giả: Đào Thị Thanh

26/09/2019

Đại hội Liên đội, năm học 2019 - 2020

Tác giả: Trần Thị Thoa

05/09/2019

Khai giảng năm học 2019 - 2020

Tác giả: Mr. Hao takes photos and Ms. Phuong writes articles

24/05/2019

Lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2018-2019

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà

13/04/2019

Giới thiệu sách năm 2019 tại khu A

Tác giả: Doãn Thị Thu Hằng

26/03/2019

Hưởng ứng ngày chạy Olympic năm 2019

Tác giả: Doãn Thị Thu Hằng

31/01/2019

Lễ sơ kết và tuyên dương phát thưởng học kỳ I, năm học 2018 - 2019

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà

Văn bản mới

https://youtu.be/L8jdhv4kXqU
Bài múa: Đất nước lời ru do tập thể 8B thể hiện
Bài múa: Hồn Sen Việt do tập thể 9A biểu diễn
Tiết chào cờ và giao lưu Tiếng Anh (Khu A, ngày 30/10/2017)
Chào mừng ngày 20-11 (phần 2)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Đôi ngũ CB,GV,CNV. HS, Cơ sở vật chất. Tài chính năm học 2018 -

Đôi ngũ CB,GV,CNV. HS, Cơ sở vật chất. Tài chính năm học 2018 - 2019

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2017 -2018

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2017 -2018

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2016 - 2017

Chất lượng đại tràcác kỳ kiểm tra năm học 2016 - 2017

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2015 - 2016

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2015 - 2016

Kết quả chất lượng HSG các năm

Bảng tổng hợp kết quả chất lượng HSG
Xem thêm...