10/01/2020

Đại hội Chi bộ THCS nhiệm kỳ 2020 - 2023

Tác giả: Ban tổ chức

27/06/2018

Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Tác giả: Nguyễn Đình Dũng

14/04/2018

Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2018

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà

13/01/2018

Đại hội chi bộ trường THCS Thanh Nghị nhiệm kỳ 2018-2020

Tác giả: Hà Thị Hồng

22/06/2017

Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Phượng

26/07/2016

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà

19/01/2016

Quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tác giả: Doãn Thị Thu Hằng

Văn bản mới

https://youtu.be/L8jdhv4kXqU
Bài múa: Đất nước lời ru do tập thể 8B thể hiện
Bài múa: Hồn Sen Việt do tập thể 9A biểu diễn
Tiết chào cờ và giao lưu Tiếng Anh (Khu A, ngày 30/10/2017)
Chào mừng ngày 20-11 (phần 2)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Đôi ngũ CB,GV,CNV. HS, Cơ sở vật chất. Tài chính năm học 2018 -

Đôi ngũ CB,GV,CNV. HS, Cơ sở vật chất. Tài chính năm học 2018 - 2019

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2017 -2018

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2017 -2018

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2016 - 2017

Chất lượng đại tràcác kỳ kiểm tra năm học 2016 - 2017

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2015 - 2016

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2015 - 2016

Kết quả chất lượng HSG các năm

Bảng tổng hợp kết quả chất lượng HSG
Xem thêm...