• Địa chỉ: Thôn Kênh- Thanh Nghị- Thanh Liêm- Hà Nam
  • Email: c2bthanhnghi.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 02263790199
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thanh Hà
Vị trí: 1
Email: thcsbthanhnghi@gmail.com
Điện thoại: 03513.790.199
2
Họ tên: Doãn Thị Thu Hằng
Vị trí: 2
Email: c2athanhnghi.tl@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513.888.141
3
Họ tên: Nguyễn Đức Minh
Vị trí: 3
Email: minhngoanhanam@gmail.com
Điện thoại: 03513506158

Văn bản mới

https://youtu.be/L8jdhv4kXqU
Bài múa: Đất nước lời ru do tập thể 8B thể hiện
Bài múa: Hồn Sen Việt do tập thể 9A biểu diễn
Tiết chào cờ và giao lưu Tiếng Anh (Khu A, ngày 30/10/2017)
Chào mừng ngày 20-11 (phần 2)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Đôi ngũ CB,GV,CNV. HS, Cơ sở vật chất. Tài chính năm học 2018 -

Đôi ngũ CB,GV,CNV. HS, Cơ sở vật chất. Tài chính năm học 2018 - 2019

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2017 -2018

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2017 -2018

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2016 - 2017

Chất lượng đại tràcác kỳ kiểm tra năm học 2016 - 2017

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2015 - 2016

Chất lượng đại trà các kỳ kiểm tra năm học 2015 - 2016

Kết quả chất lượng HSG các năm

Bảng tổng hợp kết quả chất lượng HSG
Xem thêm...