tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM

TRƯỜNG THCS THANH PHONG

        KH-NH Số:

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.                        

Thanh Phong,  ngày 19 tháng 09 năm 2017

 

  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC: 2017-2018

Phần thứ nhất:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017

I . Đánh giá khái quát kết quả đạt được .

1. Công tác phổ cập và duy trì sĩ số.

Tiêu chuẩn 1 đạt: 100%

Tiêu chuẩn 2  đạt: 97%

Sĩ số đầu năm học 256 em cuối năm 255 em. (bỏ 1 em : Vũ Quốc Huynh)

2.Công tác giáo dục toàn diện

 Tổng số toàn trường cuối năm là: 255 em.

* Hạnh kiểm:         

                    Loại tốt : 205/255 = 80,39%

            Khá: 48/255  = 18,82%

            TB:   2/255  = 0,78%

* Học lực:     Giỏi:  26/255  =10,02%

                     Khá: 108/255=42,35%

                      TB: 115/255= 45,1%

                      Yếu: 6/255= 2,35%                          

Tốt nghiệp THCS : 57/57 = 100%

Thi vào THPT: Có 46 em dự thi  Tỉ lệ đỗ:44/46 = 95,6%  Xếp  thứ:  5/18 trường trong huyện, 58/118 trong tỉnh.

* Học sinh giỏi :

+ Khối lớp 9  xếp thứ: 15 trong 17 trường.

+ Khối lớp 6 xếp thứ khối 6,7,8: Xếp thứ 13/17

Có 12 em đạt giải cấp huyện trong các cuộc thi. Có 2 giải nhất, 2 giải nhì cấp huyện.

* 100% Học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

 *Tổng số CB, CN giáo viên  là 28. Có 10 đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 2 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện nâng số giáo viên giỏi cấp huyện lên 14 giáo viên, 2 đ/c đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.                                                                                                                 Trường giữ vững danh hiệu tiên tiến .

3. Công tác xây dựng cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất đạt tiêu chí của truờng chuẩn quốc gia. Được công chuẩn quốc gia theo quyêt định ngày: 10-11-2014 của UBND tỉnh, được củng cố, hoàn thiện theo tiêu chí: xanh , sạch, đẹp, an toàn.

II.Những ưu điểm và tồn tại trong năm qua.

1-Ưu điểm:

Tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết vượt qua những khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trường giữ vững danh hiệu tập thể tiên tiến, được giữ vững các tiêu  chuẩn  Quốc gia.

        Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và phong trào thi giảng, thi GVG, hội học thiết thực, hiệu quả qua đó đã bồi dưỡng được nhiều giáo viên giỏi tham gia các cuộc  thi.

Công tác xã hội hoá giáo dục được duy trì tốt. BGH tham mưu với Đảng ủy xã, phụ huynh học sinh đã huy động được nguồn lực cùng tham gia xây dựng và phát triển nhà trường. Góp phần làm cho CSVC ngày càng tăng cường,cảnh quan theo tiêu chí xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Đạt được những thành tích trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của phòng giáo dục, sự quan tâm của chính quyền, của nhân dân xã Thanh Phong. Sự cố gắng của tập thể thầy cô giáo và sự vươn lên trong học tập của các em học sinh.

2- Tồn tại: chất lượng các môn học còn chưa đồng đều một số môn còn thấp nguyên nhân là do năng lực của một số giáo viên còn hạn chế, nhiệt tình giảng dạy còn chưa cao.Công tác quản lý kiểm tra, đôn đốc chưa kịp thời, chưa sâu sát, chưa khai thác hết khẳng năng của cán bộ giáo viên.

*Về đội ngũ:  nhưng  chưa có giáo viên giỏi cấp tỉnh, chất lượng đại trà và học sinh giỏi phát triển chưa bền vững.

- Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá (KTĐG), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy nói chung, trong quản lý, còn thấp (Chỉ tập trung các tiết hội giảng, thi GVG, hội thảo).

    - Giáo dục kỹ năng sống cho HS chưa hiệu quả.

    -Việc Bồi dưỡng HSG, chất lượng HSG còn nhiều hạn chế, chất lượng HSG còn nhiều môn thấp, không bền vững.

   -Việc dạy học tại phòng bộ môn thiết bị đã cũ và khai thác sử dụng thiết bị  hiệu quả chưa cao.

                                                          

 

 

Tác giả: Nguyễn Văn Bảo

Xem thêm

Tiết Ngữ Văn 9 SHCM trường THCS Thanh Phong
Văn nghệ khai mạc Hội trại 20-11-2016 trường THCS Thanh Phong
Kéo co chung kết trong hội trại 20/11/2016
Phần thi kéo co trong hội trại 20/11/2016
Vui hội trại 20/11 của các em học sinh khối 6