tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN RA ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN

 
PHÒNG GD&ĐT TẠO THANH LIÊM
NHÓM BÁO CÁO VIÊN CẤP HUYỆN BỘ MÔN TOÁN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
    Thanh Liêm, ngày 22  tháng 3  năm 2017     

KẾ HOẠCH
Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên bộ môn Toán về kỹ thuật xây dựng đềvà biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan

Thực hiện Công văn số 277/SGDĐT-GDTrH ngày 07/03/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam, CV số 37 ngày 21/3/2017 của PGD huyện Thanh Liêm V/v tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về kỹ thuật xây dựng đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm trắc nghiệm khách quan; 
Được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị thống nhất kế huấn của báo cáo viên cấp huyện,
Nhóm báo cáo viên tập huấn cấp huyện bộ môn Toán xây dựng Kế hoạch tập huấn như sau: 
1.Mục đích
Truyền đạt những nội dung đã được tiếp thu trong đợt tập huấn trên Sở GD kỹ thuật xây dựng đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm trắc nghiệm khách quan nhằm cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên trung học cơ sở về kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan bộ môn Toán theo quy trình chuẩn hóa để phục vụ cho những năm học tiếp theo.
2.Nội dung tập huấn 
- Những vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh;
- Quy trình, kỹ thuật xây dựng ma trận đề, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi trắc nghiệm khách quan;
- Thực hành xây dựng ma trận đề, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi trắc nghiệm khách quan bộ môn Toán.
3. Thành phần
- Phòng Giáo dục và Đào tạo dự và chỉ đạo: 
Lãnh đạo, chuyên viên Tổ THCS.
- Cán bộ quản lý, GV ôn toán các trường trong huyện.
4. Hình thức, thời gian, địa điểm tập huấn 
- Hình thức: Tập huấn trực tiếp 
- Thời gian: 01 ngày, ngày 25/3/2017
- Địa điểm: Trường THCS Thanh Hương
- Tổ chức lớp :
 
TT    Lớp    Báo cáo viên       
1    Toán cụm Thanh Lưu: Giáo viên cụm Liêm Thuận, Liêm Túc.    Nguyễn Ngọc Cương – GV THCS Đinh Công TRáng
 Trịnh Văn Hùng – GV THCS Liêm Túc.       
2    Toán Thanh Hương: Giáo viên cụm Thanh Hương, Thanh Nghị.    Trịnh Văn Mùi – P.HT THCS Thanh Hà
Nguyễn Văn Thanh – GV THCS Thanh Hải
Nguyễn Văn Tiến – GV THCS Liêm Phong     
- Lịch tập huấn và nội dung tập huấn: 
 
TT    Thời gian    Nội dung       
1    7h30 – 8h00    . Khai mạc
. Những vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá… ( Đ/C Mùi – Hùng)       
                  
                  
2    8h00 – 8h30    Khái niệm, phân loại các mức độ nhận thức kèm ví dụ minh họa cho các mức độ. (Đc Mùi – Hùng)       
3    8h30 – 9h15    Giới thiệu 01 ma trận đề và bản đặc tả. (Đ/c Cương – Thanh)       
4    9h30 – 11h00    Thực hành biên soạn câu hỏi: ( Cương – Thanh – Tiến)
Bước 1: Báo cáo viên đưa ra các câu hỏi đã có phương án trả lời và 3 phương án nhiễu. Đề nghị học viên chỉnh sửa lời dẫn và các phương án nhiễu nếu cần.
(Trong bước này Báo cáo viên đưa ra kỹ thuật viết lời dẫn và các phương án nhiễu).
Bước 2: Báo cáo viên đưa ra câu hỏi(lời dẫn) và yêu cầu các nhóm soạn: Đáp án và các phương án nhiễu.       
5    13h30 – 14h30    Giao nhiệm vụ cho các trường: Mỗi nhóm xây dựng một ma trận đề cho một chương trong chương trình từ lớp6 đến lớp 9 (yêu cầu có bản đặc tả).       
6    14h30 – 15h00    Các trường trình bày ma trận và bản đặc tả để các trường còn lại trao đổi, thảo luận, phản biện.       
7    15h00 – 16h00    Đối với mỗi mức độ nhận thức, mỗi trường soạn 02 câu và trình bày, các trường còn lại trao đổi, thảo luận, phản biện.       
8    16h00 – 17h00    Các trường tiếp tục trình bày về sản phẩm tổng hợp của trường mình.       
9        Kết thúc đợt tập huấn.
Sau buổi tập huấn, yêu cầu mỗi đơn vị: soạn và nộp một sản phẩm từ lớp 6 đến lớp 9(Ma trận đề, bản đặc tả, câu hỏi  tương ứng cho một chương).     
5. Các nội dung khác
Thực hiện theo Công văn số 277/SGDĐT-GDTrH ngày 07/03/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam và công văn số 37 của PGD ngày 21 tháng 3 năm 2017 về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về kỹ thuật xây dựng đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan và theo Kết luận sau đợt tập huấn.
 
*Nơi nhận:    TM. NHÓM BÁO CÁO VIÊN CẤP HUYỆN BỘ MÔN TOÁN       
- Phòng GDĐT (để b/c);
- Báo cáo viên cấp huyện môn Toán;
- Các đơn vị;


    Nhóm trưởng

 


Trịnh Văn Mùi     

Tác giả: thcsthanhphong

Xem thêm

Tiết Ngữ Văn 9 SHCM trường THCS Thanh Phong
Văn nghệ khai mạc Hội trại 20-11-2016 trường THCS Thanh Phong
Kéo co chung kết trong hội trại 20/11/2016
Phần thi kéo co trong hội trại 20/11/2016
Vui hội trại 20/11 của các em học sinh khối 6