tin tức-sự kiện

BIÊN BẢN DẠY THÊM HỌC THÊM NĂM HỌC 2016-2017

 

PHÒNG GD& ĐT THANH LIÊM

TRƯỜNG THCS THANH PHONG

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

BIÊN BẢN

“V/v dạy thêm và học thêm trường THCS Thanh Phong

Năm học: 2016 – 2017”

 

I/ Thời gian :

       Từ 16h 00 ngày 21/09/2016

II/ Địa điểm:

        Tại văn phòng Trường THCS Thanh Phong

III/ Thành  phần:

      *Đại diện Trường THCS Thanh Phong gồm có:

         1. Ông : Nguyễn Văn Bảo – Hiệu trưởng – Trưởng ban

         2. Bà : Bùi Thị Bích Xuyên – Phó hiệu trưởng – Phó ban

         3. Ông : Lại Hồng Hiệp – Chủ tịch Công đoàn - Ủy viên

        4. Bà : Nguyễn Thị Thủy – Thư kí hội đồng

        5. Bà : Nguyễn Thị Vĩnh Trà – Tổ trưởng tổ KHXH - Ủy viên

        6. Bà : Đỗ Thu Vân – Tổ trưởng tổ KHTN - Ủy viên

        7. Bà : Nguyễn Thị Duyên – Kế toán - Ủy viên

    *Đại diện ban chấp hành hội cha mẹ học sinh Trường THCS Thanh Phong năm học: 2016 – 2017

       1. Ông : Nguyễn Văn Hưng – Hội trưởng hội Phụ huynh học sinh - Ủy viên

       2. Ông : Đinh Viết Tường – Hội phó hội Phụ huynh học sinh - Ủy viên

       3. Bà : Vũ Thị Nhàn – Hội phó hội Phụ huynh học sinh - Ủy viên

IV/ Nội dung:

            Họp bàn về kế hoạch dạy thêm – học thêm Trường THCS Thanh Phong năm học : 2016 – 2017

          1- Ông : Nguyễn Văn Bảo – Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Phong thông qua các quyết định và công văn hướng dẫn chỉ đạo về việc dạy thêm học thêm của các cấp quyết định số 31/2012/QĐ-UBNN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn quy định dạy thêm học thêm đối với GDTrH, GDTX; hướng dẫn số 86/GDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2016  qui định về dạy thêm học thêm năm 2016-2017 và số: 94/PGDĐT  ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Phòng giáo dục huyện Thanh Liêm về việc nhắc nhở thực hiện một số nhiệm vụ và công tác dạy thêm, học thêm năm học 2016-2017           

2- Ông : Nguyễn Văn Hưng – Hội trưởng hội cha mẹ học sinh Trường THCS Thanh Phong năm học : 2016 – 2017 tổng hợp báo cáo nguyện vọng của phụ huynh học sinh về việc dạy thêm học thêm dựa trên đơn đề nghị của phụ huynh học sinh và biên bản họp phụ huynh học sinh của khối 6, 7, 8, 9 vào ngày 16 và 17/09/2016 Trường THCS Thanh Phong

            3- Các thành viên trong hội nghị căn cứ vào các qui định về việc dạy thêm học thêm của các cấp trên; xét đề nghị của phụ huynh học sinh các khối 6, 7, 8, 9; nguyện vọng của giáo viên và tình hình thực tế của nhà trường năm học: 2016-2017 họp bàn và thống nhất chung ý kiến như sau:

        +  Dạy đại trà(Dạy ôn các môn trong năm học và dạy nghề ): Mỗi tuần từ 3->4 buổi

         Mức thu: 10.000 đồng/buổi/học sinh

        + Dạy ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông: Mức thu: 18.000 đồng/buổi/học sinh

             Hội nghị kết thúc vào 17 h 30 cùng ngày.

 

                                                                Thanh Phong, ngày 21 tháng 9 năm 2016

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Bảo

 

Các thành viên

 

….. …….Bùi Thị Bích Xuyên

……. ….Lại Hồng Hiệp

………. .Nguyễn Thị Duyên

……….. Đỗ Thu Vân

………... Nguyễn Thị Vĩnh Trà

……….. Nguyễn Văn Hưng

………..Đinh Viết Tường

……….. Vũ Thị Nhàn

 

 

Thư kí

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thủy

 

Tác giả: thcsthanhphong

Xem thêm

Tiết Ngữ Văn 9 SHCM trường THCS Thanh Phong
Văn nghệ khai mạc Hội trại 20-11-2016 trường THCS Thanh Phong
Kéo co chung kết trong hội trại 20/11/2016
Phần thi kéo co trong hội trại 20/11/2016
Vui hội trại 20/11 của các em học sinh khối 6