Tiết Ngữ Văn 9 SHCM trường THCS Thanh Phong
Văn nghệ khai mạc Hội trại 20-11-2016 trường THCS Thanh Phong
Kéo co chung kết trong hội trại 20/11/2016
Phần thi kéo co trong hội trại 20/11/2016
Vui hội trại 20/11 của các em học sinh khối 6
  

Tổ chức

  • Ban giam hiệu

  • Địa chỉ: THCS Thanh Phong
  • Email: c2thanhphong.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 01689950205
TT Thông tin
1
Họ tên: NGUYỄN VĂN BẢO
Vị trí:
Email: Nvbao62@gmail.edu.vn
Điện thoại: 0978700080
2
Họ tên: BÙI THỊ BÍCH XUYÊN
Vị trí:
Email: c2thanhphong.tl@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0983277387