Năm học:  
Kỳ:  
Mã học sinh:  
Mã xác nhận:  
Đổi mã khác
 
Niềm vui ngày khai trường
Một số tiết mục VN-KN 20-11
Ngày hội khai trường
CHÀO CỜ VÀ SH TRUYỀN THỐNG
TIẾT MỤC: HƯƠNG SEN DÂNG BÁC