Tin từ đơn vị khác

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020

HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC

TRƯỜNG THCS THANH LƯU

NĂM HỌC: 2019 - 2020

- Nhằm tổng kết đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học cũ và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học mới.

- Qua tổng kết đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học cũ nhằm bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ năm học mới những ưu điểm, những bài học kinh nghiệm quý báu, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhiệm vụ năm học mới đạt thắng lợi.

- Chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa Thủ trưởng đơn vị và cán bộ, giáo viên, công nhân viên để xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc.

Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2019, trường THCS Thanh Lưu tổ chức Hội nghị CB-CC-VC năm học 2019 – 2020.

Sau đây là một số hình ảnh về hội nghị

Tác giả: thcsthanhluu

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Một số tiết mục VN-KN 20-11
Ngày hội khai trường
CHÀO CỜ VÀ SH TRUYỀN THỐNG
TIẾT MỤC: HƯƠNG SEN DÂNG BÁC