Niềm vui ngày khai trường
Một số tiết mục VN-KN 20-11
Ngày hội khai trường
CHÀO CỜ VÀ SH TRUYỀN THỐNG
TIẾT MỤC: HƯƠNG SEN DÂNG BÁC
  

Tổ chức

  • BAN GIÁM HIỆU

  • Địa chỉ: Thanh Thủy - Thanh Liêm - Hà Nam
  • Email: C2thanhthuy.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 02263881851
TT Thông tin
1
Họ tên: Vũ Thị Khanh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: vuthikhanh64@gmail.com
Điện thoại: 0357876615
2
Họ tên: Nguyễn Xuân Thủy
Vị trí: Hiệu phó
Email: xuanthuylcnguyen@gmail.com
Điện thoại: 0947175668