Niềm vui ngày khai trường
Một số tiết mục VN-KN 20-11
Ngày hội khai trường
CHÀO CỜ VÀ SH TRUYỀN THỐNG
TIẾT MỤC: HƯƠNG SEN DÂNG BÁC
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
1747/SGDĐT-CTTT
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2019-09-10
49/KH-THCS TT
Kế hoạch tuyển sinh lớp 6... Chi tiết
2019-05-02
344/BGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục ... Chi tiết
2019-01-24
108/PGDĐT-THCS
V/v chỉ đạo tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuy... Chi tiết
2018-09-28
11/ KH – THCS TT
Kế hoạch năm học 2018-2019... Chi tiết
2018-09-25
1592 /SGDĐT-GDTrH
V/v tổ chức SHCM cấpTHCS năm học 2018 - 2019... Chi tiết
2018-09-24
102/PGDĐT-GDTHCS
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2018-09-17
48/KH-PGDĐT
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2018-2019... Chi tiết
2018-09-17
23/2018/QĐ-UBND
Về mức học phí đối với giáo dục trên địa ... Chi tiết
2018-08-01
1166/SGDDT-GDTrH
V/v thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2018-2... Chi tiết
2018-07-25
20/2018/NQ-HĐND
vỀ MỨC HỌC PHÍ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, PH... Chi tiết
2018-07-13
1551/SGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục... Chi tiết
2017-10-31
4612/BGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục... Chi tiết
2017-10-03
1184/SGDĐT-GDTTH
V/v chỉ đạo dạy học nội dung giáo dục địa p... Chi tiết
2017-08-15
1451/SGDĐT-GDTrH
V/v chỉ đạo tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuy... Chi tiết
2016-10-04
Số:19/HD-THCS
VỀ VIỆC ĐỒI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN...NĂM H... Chi tiết
2016-10-03
Số: 99 /PGD&ĐT-CTTT
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ t... Chi tiết
2016-09-29
1035/HD-SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện Quy định về quản lý d... Chi tiết
2016-07-13
Số: 35/2015/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞN... Chi tiết
2015-12-31
945/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy cuả GV... Chi tiết
2015-08-03
141/BGDĐT-GDTrH
về xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ ... Chi tiết
2015-01-12
5555/BGDĐT-GDTrH
Về việc đổi mới SHCM và đổi mới KTĐG...... Chi tiết
2014-10-08
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
3535/BGDĐT–GDTrH
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp... Chi tiết
2013-05-27
31/2012/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban h... Chi tiết
2012-12-12
17/2012/TT-BGDDT
Thông tư ban hành Quy định về dạy thêm, học th... Chi tiết
2012-05-16
01/THCSTT
Chiến lược phát triển... Chi tiết
2010-10-21
122a/PGDĐT-THCS
V/v hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục... Chi tiết
2007-10-31