Bạn cần biết

Thủ tục chuyển trường áp dụng từ năm học 2017 - 2018

UBND THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

THỦ TỤC

CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Áp dụng từ năm học 2017-2018)

 

1. Yêu cầu, điều kiện:

- Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

- Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

2. Thông tin chung:

- Cơ quan thực hiện: Phòng GDĐT, các trường THCS nơi đi, nơi đến.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thành phố (đối với chuyển trường ngoài thành phố) hoặc tại tổ THCS của phòng GDĐT.

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc đối với các bước 1,3,4,5.  Tối đa 03 ngày làm việc đối với bước 2.

- Thời điểm chuyển trường: Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

- Ðối tượng thực hiện: Cá nhân.

- Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu.

- Lệ phí: Không.

- Căn cứ pháp lý: Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

 

3. Trình tự thực hiện:

a) Đối với chuyển trường ngoài huyện, thành phố :

- Bước 1: CMHS gửi đơn xin chuyển trường tới Hiệu trưởng trường THCS nơi đến.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh;

- Bước 2: CMHS gửi đơn xin chuyển trường tới Hiệu trưởng trường THCS nơi đi. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Hiệu trường có HS chuyển đi sẽ xác nhận vào đơn, trả hồ sơ HS và có ý kiến giới thiệu về phòng GDĐT nơi quản lý trường đi.

- Bước 3: CMHS nộp hồ sơ, giấy giới thiệu tới phòng GDĐT quản lý trường đi. Trong thời gian 01 ngày làm việc, phòng GDĐT nơi đi sẽ thẩm định hồ sơ, viết giấy giới thiệu đến phòng GDĐT nơi đến.

- Bước 4: CMHS nộp Hồ sơ  xin chuyển trường, hồ sơ HS và giấy giới thiệu tại phòng GDĐT nơi đến. Trong thời gian 01 ngày làm việc, phòng GDĐT nơi đến sẽ thẩm định hồ sơ, viết giấy giới thiệu về trường THCS nơi HS chuyển đến.

- Bước 5: CMHS nộp toàn bộ hồ sơ và giấy giới thiệu cho Hiệu trưởng trường THCS nơi đến. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi đến tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp.

 

b) Đối với chuyển trường trong huyện, thành phố :

* Đối với trường hợp chuyển đến các trường nội thành (THCS Trần Phú, THCS Trần Quốc Toản, THCS Lương Khánh Thiện):

- Bước 1: CMHS gửi đơn xin chuyển trường tới Hiệu trưởng trường THCS nơi đến.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh;

- Bước 2: CMHS gửi đơn xin chuyển trường tới Hiệu trưởng trường THCS nơi đi. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Hiệu trường có HS chuyển đi sẽ xác nhận vào đơn, trả hồ sơ HS và viết giấy giới thiệu về phòng GDĐT.

- Bước 3: CMHS nộp hồ sơ,  giấy giới thiệu tới phòng GDĐT. Trong thời gian 01 ngày làm việc, Phòng GDĐT sẽ thẩm định hồ sơ, viết giấy giới thiệu về trường THCS nơi HS chuyển đến.

- Bước 4: CMHS nộp toàn bộ hồ sơ và giấy giới thiệu cho Hiệu trưởng trường THCS nơi đến. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi đến tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp.

* Đối với trường hợp chuyển về các trường còn lại: trường nhận HS báo cáo về phòng GDĐT trước khi đồng ý tiếp nhận; Trường đi viết giấy giới thiệu trực tiếp về trường đến; Không cần phải qua phòng GDĐT ở bước 2 và bước 3.

4. Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

+ Học bạ (bản chính); Bảng điểm HK1, bảng điểm học nghề (nếu chuyển giữa năm học).

+ Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học (bản chính).

+ Bản sao giấy khai sinh.

+ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THCS quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập);

+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển từ huyện, thành phố khác).

+ Bản sao (có công chứng) hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác.

+ Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, xét tốt nghiệp (nếu có).

+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoản cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình (nếu có).

                                                                                                                                                                                                                                                                            

UBND THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

THỦ TỤC

CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Áp dụng từ năm học 2017-2018)

 

1. Yêu cầu, điều kiện:

- Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

- Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

2. Thông tin chung:

- Cơ quan thực hiện: Phòng GDĐT, các trường THCS nơi đi, nơi đến.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thành phố (đối với chuyển trường ngoài thành phố) hoặc tại tổ THCS của phòng GDĐT.

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc đối với các bước 1,3,4,5.  Tối đa 03 ngày làm việc đối với bước 2.

- Thời điểm chuyển trường: Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

- Ðối tượng thực hiện: Cá nhân.

- Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu.

- Lệ phí: Không.

- Căn cứ pháp lý: Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

 

3. Trình tự thực hiện:

a) Đối với chuyển trường ngoài huyện, thành phố :

- Bước 1: CMHS gửi đơn xin chuyển trường tới Hiệu trưởng trường THCS nơi đến.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh;

- Bước 2: CMHS gửi đơn xin chuyển trường tới Hiệu trưởng trường THCS nơi đi. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Hiệu trường có HS chuyển đi sẽ xác nhận vào đơn, trả hồ sơ HS và có ý kiến giới thiệu về phòng GDĐT nơi quản lý trường đi.

- Bước 3: CMHS nộp hồ sơ, giấy giới thiệu tới phòng GDĐT quản lý trường đi. Trong thời gian 01 ngày làm việc, phòng GDĐT nơi đi sẽ thẩm định hồ sơ, viết giấy giới thiệu đến phòng GDĐT nơi đến.

- Bước 4: CMHS nộp Hồ sơ  xin chuyển trường, hồ sơ HS và giấy giới thiệu tại phòng GDĐT nơi đến. Trong thời gian 01 ngày làm việc, phòng GDĐT nơi đến sẽ thẩm định hồ sơ, viết giấy giới thiệu về trường THCS nơi HS chuyển đến.

- Bước 5: CMHS nộp toàn bộ hồ sơ và giấy giới thiệu cho Hiệu trưởng trường THCS nơi đến. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi đến tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp.

 

b) Đối với chuyển trường trong huyện, thành phố :

* Đối với trường hợp chuyển đến các trường nội thành (THCS Trần Phú, THCS Trần Quốc Toản, THCS Lương Khánh Thiện):

- Bước 1: CMHS gửi đơn xin chuyển trường tới Hiệu trưởng trường THCS nơi đến.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh;

- Bước 2: CMHS gửi đơn xin chuyển trường tới Hiệu trưởng trường THCS nơi đi. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Hiệu trường có HS chuyển đi sẽ xác nhận vào đơn, trả hồ sơ HS và viết giấy giới thiệu về phòng GDĐT.

- Bước 3: CMHS nộp hồ sơ,  giấy giới thiệu tới phòng GDĐT. Trong thời gian 01 ngày làm việc, Phòng GDĐT sẽ thẩm định hồ sơ, viết giấy giới thiệu về trường THCS nơi HS chuyển đến.

- Bước 4: CMHS nộp toàn bộ hồ sơ và giấy giới thiệu cho Hiệu trưởng trường THCS nơi đến. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi đến tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp.

* Đối với trường hợp chuyển về các trường còn lại: trường nhận HS báo cáo về phòng GDĐT trước khi đồng ý tiếp nhận; Trường đi viết giấy giới thiệu trực tiếp về trường đến; Không cần phải qua phòng GDĐT ở bước 2 và bước 3.

4. Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

+ Học bạ (bản chính); Bảng điểm HK1, bảng điểm học nghề (nếu chuyển giữa năm học).

+ Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học (bản chính).

+ Bản sao giấy khai sinh.

+ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THCS quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập);

+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển từ huyện, thành phố khác).

+ Bản sao (có công chứng) hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác.

+ Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, xét tốt nghiệp (nếu có).

+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoản cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình (nếu có).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Trịnh Xuân Thắng

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Trịnh Xuân Thắng

 

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...