Bạn cần biết

thông báo tuyển sinh năm học 2019 - 2020

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS THANH TUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thanh Tuyền, ngày 31  tháng  5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ công văn số 585/SGDĐT ngày 18/04/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nam về công tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2019-2020;

Căn cứ vào Kế hoạch phát triển năm học 2019-2020 của trường THCS Thanh Tuyền;

Trường THCS Thanh Tuyền thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019 - 2020 như sau:

1.     Hình thức tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020:  Xét tuyển.

2. Đối tượng xét tuyển:

Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, có hộ khẩu thường trú tại phường Thanh Tuyền.

3.  Hồ sơ xét tuyển :

- Đơn xin tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019 - 2020 (theo mẫu mua tại trường).

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ: 02 bản.

- Bản chính học bạ tiểu học, bản sao các loại đạt giải các cuộc thi, hội thi cấp thành phố trở lên do ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức (nếu có).

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học.       

      4. Thời gian tuyển sinh:

     - Nhà trường tổ chức bán và thu hồ sơ:  Từ  10/06/2019 đến ngày 20/6/ 2019.

     - Thời gian làm việc của Hội đồng tuyển sinh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

            * Buổi sáng: Từ 7h15 phút đến 11h00 phút.

            * Buổi chiều: Từ 14h00 phút đến 16h30 phút.

           5. Địa điểm tuyển sinh: Trường THCS Thanh Tuyền.

          6. Lệ phí xét tuyển và mua hồ sơ: 20.000đ.

 

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                  (đã ký)

 

                                                                                            Nguyễn Thị Ngọc Liên

 

 

 

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...