Bạn cần biết

Biểu mẫu 11

PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS THANH TUYỀN

 

Biểu mẫu 11

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaBộ Giáo dục và Đào tạo)

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc,ngắn hạn,thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

 

27

 

19

 

08

 

 

17

10

 

 

 

 

I

Giáo viên

22

17

05

 

 

13

9

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

03

03

0

 

 

01

03

 

 

 

2

01

01

0

 

 

 

01

 

 

 

3

Hóa

01

01

0

 

 

01

 

 

 

 

4

Sinh

01

01

0

 

 

01

 

 

 

 

5

T.Anh

02

01

01

 

 

01

01

 

 

 

6

Tin

01

0

01

 

 

01

 

 

 

 

7

Văn

04

03

01

 

 

04

 

 

 

 

8

Sử

01

01

0

 

 

01

 

 

 

 

9

Địa

01

0

01

 

 

01

 

 

 

 

10

Kỹ thuật

01

01

0

 

 

0

01

 

 

 

11

Mỹ thuật

02

01

0

 

 

01

01

 

 

 

12

Thể dục

01

0

01

 

 

01

 

 

 

 

13

Nhạc

01

01

0

 

 

01

 

 

 

 

14

GDCD

01

01

0

 

 

0

01

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

02

02

 0

 

 

02

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

01

01

 0

 

 

01

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

01

01

 0

 

 

01

 

 

 

 

III

Nhân viên

03

03

03

 

 

02

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

01

0

01

 

 

01

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

01

0

 01

 

 

01

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

0

 0

 

 

0

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

0

0

0

 

 

0

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

01

0

01

 

 

0

01

 

 

 

6

Nhân viên khác

0

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Thanh Tuyền, ngày 20 tháng 6  năm 2016

                                                                                      Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                         (đã ký)

                                                                                                                                                                                                                Nguyễn Thị Ngọc Liên

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...