Bạn cần biết

Biểu số 12

 

                                                                                                                                        Biểu mẫu 12

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

       TRƯỜNG THCS THANH TUYỀN

 


THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020.

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 22

 

 14

 7

 0

 

 11

11 

 

 10

 9

 

 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

 17

 

 10

 6

 

 

 7

 10

 

 9

 8

 

 

1

Toán

 2

 

 

 

 2

 

 

 2

 

 

 2

 

 

 

2

 1

 

 

 

 1

 

 

 1

 

 

 1

 

 

 

3

Hóa

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

4

Sinh

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

5

Sử

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

1

1

 

 

6

Địa

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

7

C. Nghệ

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

8

Công Dân

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

9

Nhạc

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

10

Mỹ Thuật

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

11

Ngoại Ngữ

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

12

Thể Dục

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

13

Văn

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

1

1

 

 

14

Tin

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 2

 

 

 2

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 1

 

 

 1

 

 

III

Nhân viên

 3

 

 

 2

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 

 

 1

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 1

 

 

 1

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 1

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

        Thanh Tuyền, ngày 25 tháng 06  năm 2019

 

                           Thủ trưởng đơn vị

 

(đã ký)

 

                                                                                                                                                                      (đã ký)

                          Nguyễn Thị Ngọc Liên

 

 

 

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...