Bạn cần biết

Ke hoach sinh hoat chuyen mon cua truong

 

 

PHÒNG GD & ĐT THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS THANH TUYỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      

 

      KẾ HOẠCH SINH HOẠT NHÓM CHUYÊN MÔN MÔN TIẾNG ANH

                       TRƯỜNG THCS THANH TUYỀN NĂM HỌC 2015-2016.

 


Thực hiện theo công văn số  606 / KH-PGDĐT  năm học 2015- 2016, nhóm chuyên môn môn Tiếng Anh trường THCS Thanh Tuyền  xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn năm học 2015- 2016 nội dung cụ thể sau:

 

       Tháng

 

Lần

                                  Nộị dung

  

      

 

 

 

 

 

 

 

       9

 

 

    1

 

 

 

 

 

 

 

 


     

     2

 

 

 

Soạn giáo án thể hiện đổi mới  PPDH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực của học sinh:

-Soạn giáo án chi tiết .

-Xác định đúng được mục đích yêu cầu của bài.

-Đưa ra câu hỏi gợi mở trước mỗi bài học để học sinh phải tập trung vào bài học.

- Giúp hoc sinh giải quyết vấn đề  đã đưa ra.

- Tổ chức thực hành theo cặp, nhóm, tổ.

- Mỗi bài học chú ý đến đường hướng giao tiếp.

 

- Dự giờ, nhận xét, góp ý rút kinh nghiệm chung qua các tiết dạy

- Đưa một giáo án Anh 6  mẫu ra tổ để trao đổi .

- Nhận xét, rút kinh nghiệm,đưa ra ý kiến thống nhất.

 

 

 

 

    10

 

   1

 

 

 


   2

- Đưa ra tổ cách cài đặt phần mềm về cách làm video clip  phục vụ cho giảng dạy.

- Dự giờ, nhận xét, rút kinh nghiệm chung qua tiết dạy.

- Dạy học chuyên đề ngữ âm, từ vựng cụ thể trong chương trình sách giáo khoa của từng khối lớp (chia sẻ kinh nghiệm luyện âm của thày-trò, hình thức luyện tập hiệu quả…)

-Dự giờ ,nhận xét , rút kinh nghiệm chung qua tiết dạy.

 

    

 

 

 

 

    11

    1

 

 

 

 

 

 


    2

- Đổi mới kiểm tra đánh giá kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng luyện tập, thi/kiểm tra 2 kỹ năng Nghe, Nói trong mỗi lớp học.

-Dự giờ, nhận xét, góp ý, rút kinh nghiệm  tập trung vào việc thực hiện đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh THCS.

- Thảo luận về chuyên môn nghiệp vụ nhằm chuẩn bị tốt cho thi IOE các cấp.

   

 

 

   

 

    12

    1

 

 

 

   

 

   2

- Thực hành lại cách cắt, ghép âm thanh và chèn âm thanh vào video clip.

-Thảo luận về cách đánh trọng âm trong Tiếng Anh.

 

-Dự giờ, nhận xét, góp ý, rút kinh nghiệm tiết dạy chương trình Tiếng Anh lớp 6, 7 tập trung vào việc thực hiệnđổi mới PPDH, đổi mới KTĐG trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh THCS.

 -Thảo luận về chuyên môn nghiệp vụ nhằm chuẩn bị tốt cho thi OTE các cấp.

 

 

 

    2

  1

 

 

   

 

 

 

  2

-Tổ chức các hoạt động học tập phù hợp có tác dụng lôi cuốn học sinh hào hứng nghiên cứu luyện tập Tiếng Anh và phát triển được năng lực học sinh trong các tiết học;

-Thảo luận các chuyên đề về chuyên môn nghiệp vụ nhằm chuẩn bị tốt cho thi học sinh giỏi các cấp.

 

- Thảo luận về cách dạy kỹ năng nói.

 

    

 

 

     3

 

    1

 

 

 

 

 


   2

- Trao đổi kinh nghiệm khi biên soạn hệ thống các bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ đáp ứng yêu cầu về đổi mới KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh THCS;

- Kinh nghiệm về những giải pháp cần áp dụng cho phần nội dung kiến thức hoặc kỹ năng ngoại ngữ có chất lượng kém nhất  .

- Thảo luận về chuyên đề động từ nguyên thể trong Tiếng Anh.

   

 

 

 

 

    4

  

 

  1

 

 

 

 

 

 

 

  2

- Kinh nghiệm về công tác ôn tập, phụ đạo học sinh yếu kém để nâng cao chất lượng đại trà;

 

- Thảo luận về chuyên đề danh động từ trong Tiếng Anh .

 

 

-Thống nhất về nội dung ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra cuối năm.

- Chia sẻ nguồn tài liệu ôn tập, phụ đạo học sinh yếu kém để nâng cao chất lượng đại trà.

 

                         

 

                                                         Thanh Tuyền, ngày 20 tháng 9 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG                                               Người lập kế hoạch

 

     (đã ký)                                                                        (đã ký)

 

 

 Nguyễn Thị Ngọc Liên                                    Nguyễn Thị Lan Anh

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...