Bạn cần biết

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS THANH TUYỀN

 

Sè:  Dự thảo/KH-THCSTTu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

                Thanh Tuyền, 26  tháng 9 năm 2016

         

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

 


         

PHẦN THỨ NHẤT

Đánh giá một số kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016

 

I. Ưu điểm

     Năm học 2015 - 2016 Trường THCS Thanh Tuyền đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị năm học của Bộ GD&ĐT, các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nam, của Phòng GD - ĐT Phủ Lý về thực hiện nhiệm vụ năm học. Nhà trường đã cụ thể hoá thành các nhiệm vụ phù hợp với tình hình nhà trường, phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của địa phương. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, của Đảng, chính quyền địa phương, cùng với sự đồng tình ủng hộ của nhân dân đã giúp nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học.

* Một số kết quả cụ thể:

   a- Công tác phát triển - Duy trì sĩ số:

- Tổng số học sinh toàn trường là: 309 HS/8lớp: trong đó

                        Con chất độc da cam: 0

              Con HN, CN:       33 em, tỷ lệ 10,7 %

              Con MCCM:        0 em

              Số HS bỏ học trong năm: 02 em, tỷ lệ 0,6 %

              Duy trì sĩ số trong năm học: đạt 99,4 %

- Thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng kế hoạch và đúng quy chế, huy động được 100% học sinh đó hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6.

- Tham mưu và tham gia tích cực các hoạt động của TTHTCĐ. Tổ chức khai giảng điểm TTHTCĐ thành công tốt đẹp. Đã phối kết hợp với TTHTCĐ phường tham gia cuộc thi “ Giới thiệu sách” đạt giải 3 cấp thành phố.

   b-Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia:

        - Vẫn duy trì tốt và nâng cao các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia. Thư viện của nhà trường được SGD, PGD về kiểm tra công nhận đạt thư viện tiên tiến vào tháng 7/ 2016

   c-Công tác phổ cập, GDTX:

          - Thực hiện đúng kế hoạch, đầy đủ các loại hồ sơ.

- Tiêu chuẩn 1 và tiêu chuẩn 2 của PCGD: Đạt

  d-Công tác giáo dục toàn diện:

     * Giáo dục đạo đức.

          - Học sinh thực hiện tốt nề nếp hoạt động theo chủ đề năm học.

          - Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, các hoạt động nhân đạo trong và ngoài nhà trường.

          - Đã phối kết hợp với y tế thành phố tuyên truyền cho học sinh khối 9 về sức khỏe sinh sản vị thành niên.

           - Tham gia hội thi “ Nghi thức đội” cấp thành phố đạt giải nhì. Có đội đồng ca hợp xướng được PGD đánh giá tốt.

          - Kết quả về Hạnh kiểm:

Khối

Tổng số

học sinh

Nữ

Tốt

Khá

TB

SL

%

SL

%

SL

%

6

81

46

67

82,72

14

17,28

0

0

7

78

38

65

83,33

13

16,67

0

0

8

76

44

67

88,16

9

11,84

0

0

9

74

41

64

86,49

10

13,51

0

0

Toàn trường

309

169

263

85,11

46

14,89

0

0

           - Không có học sinh vi phạm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

     * Giáo dục trí dục:

          - Thực hiện nghiêm túc chương trình, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới trong việc kiểm tra đánh giá học sinh.

- Duy trì tốt nề nếp soạn, giảng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định, quy chế của ngành.

          - Thực hiện tốt chương trình dạy tự chọn, ôn tập phụ đạo cho học sinh yếu, kém.

          - Tổ chức các đợt kiểm tra: Nghiêm túc, an toàn, đúng quy định.

          - Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thành phố: Có 6 giải KK các môn văn hoá;

         - Học sinh tham gia giải toán qua mạng cấp thành phố: 1 giải nhất, 4 giải ba, 3 giải KK

         - Có 1 dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh tham gia dự thi cấp thành phố. Xếp thứ 8/19

          - Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên: trường có 1 dự án tham gia cấp thành phố và xếp thứ 10/19

          - Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn của học sinh: trường có 1 bài tham gia dự thi cấp thành phố và được xếp thứ 15/19.

          - Học sinh lên lớp cả hai đợt đạt 99,03%.

          - Kết quả công nhận tốt nghiệp THCS :  100 %.

          - Chất lượng đại trà: Học kỳ I: Xếp thứ 15/19; Học kỳ II: Xếp thứ 19/19.

          - Kết quả thi tuyển vào lớp 10 hệ công lập: xếp thứ 14/19 trường trong toàn thành phố.

          - Kết quả về Học lực:

 

 

 

 

Khối

TS học sinh

Nữ

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

81

46

2

2,47

29

35,80

48

59,26

2

2,47

0

0

7

78

38

4

5,13

32

41,03

42

53,84

0

0

0

0

8

76

44

5

6,58

37

48,68

33

43,42

1

1,32

0

0

9

74

41

10

13,51

24

32,43

40

54,05

0

0

0

0

Tổng

309

169

21

6,8

122

39,48

163

52,75

3

0,97

0

0

 

  * Giáo dục lao động hướng nghiệp dạy nghề.

          - Nhà trường tổ chức dạy hướng nghiệp theo đúng quy định, đúng theo phân phối chương trình của Bộ GD-ĐT.

          - Bố trí cho học sinh lao động: 1 buổi/ tuần với công việc phù hợp với lứa tuổi, mang tính giáo dục cao.

          - Dạy đúng, đủ phân phối chương trình dạy nghề điện và tin cho học sinh khối 8,9. Kết quả thi nghề của khối 9: 100% học sinh đỗ nghề và đạt chứng chỉ khá, giỏi.

e. Xây dựng cơ sở vật chất:

          - Nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục: Trong năm học 2015-2016 nhà trường kêu gọi ủng hộ được 52.500.000 đ vào quỹ khuyến học của nhà trường. Tu bổ sửa chữa phòng tin, dãy nhà các phòng làm việc... với tổng trị giá trên 50.000.000đ.

g. Công tác quản lý:

- Nhà trường đã lập kế hoạch, kiểm tra thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo kế hoạch đề ra..

          + Kiểm tra hồ sơ: 57,8 % đạt loại tốt; 42,2 % đạt loại khá; kiểm tra chuyên đề 100% giáo viên đạt loại khá tốt.

          + Kiểm tra toàn diện: 5/5 đồng chí. Trong đó 4/5 đồng chí đạt loại tốt đạt 80 %.

          - Hội thi Giáo viên Giỏi cấp Thành phố: 01 đồng chí tham gia đạt danh hiệu GVDG. 

          - Chỉ đạo, quản lý giáo viên thực hiện tốt việc dạy ôn tập, hướng nghiệp dạy nghề, không có hiện tượng giáo viên cắt xén chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn.

          - Quản lý chặt chẽ các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính, sử dụng có hiệu quả đúng mục đích.

2. Hạn chế:

        - Chất lượng đại trà, chất lượng HSG chưa cao, nhiều môn còn thấp so với mặt bằng chung toàn thành phố. Đặc biệt chất lượng giảng dạy bộ môn Tiếng Anh còn rất thấp thể hiện qua các kỳ kiểm tra, các cuộc thi Olimpic Tiếng Anh qua mạng, cuộc thi TOE không có học sinh được dự thi.

         - Năng lực giảng dạy và công tác của một số giáo viên còn hạn chế, hiệu quả công tác một số mặt chưa cao.

         - Một số cuộc thi do cấp trên tổ chức chưa tham gia đầy đủ, có cuộc thi có tham gia nhưng kết quả chưa cao.

         - Ý thức tự học, tự nghiên cứu của học sinh còn chưa cao.

          - Một số giáo viên còn gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng, thiết kế bài giảng E-Learning, trong việc xử lý các tình huống giáo dục và việc rèn kỹ năng cho học sinh nên chưa thực sự đem lại hiệu quả cao trong dạy  học và các kỳ kiểm tra.

         - Việc sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học chưa thực sự hiệu quả. Nguyên nhân do nhiều đồ dùng được cấp không sử dụng được hoặc do giáo viên chưa thực sự đầu tư sử dụng một cách hữu hiệu.

              Năm học 2015-2016 vừa qua trường THCS Thanh Tuyền đã nỗ lực không ngừng phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà kế hoạch đã đề ra. So với năm học 2014 – 2016 nhà trường đã cố gắng vượt được 2 bậc, xếp thứ 17/19 trường. Với những nhiệm vụ của ngành và căn cứ cơ sở  thực tiễn đó, nhà trường xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017 như sau:

 

PHẦN THỨ HAI

Kế hoạch nhiệm vụ năm học  2016- 2017

 

A-Những căn cứ để xây dựng kế hoạch.

Căn cứ Chỉ thị số 3013/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục; Công văn số 4325/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2016 của BGDĐT Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017; Quyết định số 1041/QĐ-UBND  ngày 14/7/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 1332/SGD-GDTrH ngày 08/9/2016 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2016-2017.

        Căn cứ công văn số …../PGD&ĐT ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Phòng GD-ĐT Phủ Lý về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học cơ sở năm học 2016 - 2017.

        Căn cứ vào tình hình của nhà trường và địa phương, trường THCS Thanh Tuyền xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

B-Đặc điểm tình hình.

1.Thuận lợi

- Các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, các quy chế, quy định của ngành đầy đủ  tạo cơ sở pháp lý cho nhà trường thực hiện nhiệm vụ năm học.

          - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên đoàn kết thống nhất. Lực lượng giáo viên trẻ nhiều nhiệt tình, hăng hái lại thường xuyên được bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và công tác.

          - Đảng, chính quyền địa phương, các cấp các ngành, hội phụ huynh, cựu học sinh luôn quan tâm tạo điều kiện cho các hoạt động của nhà trường, đặc biệt là việc xây dựng, duy tu, bảo dưỡng CSVC của trường chuẩn quốc gia. Trình độ nhận thức của nhân dân đã được nâng lên, nhiều gia đình quan tâm hơn đến việc học tập của con em mình.

          - Nhà trường đã đạt chuẩn quốc gia nên các điều kiện về CSVC tương đối đầy đủ, thuận lợi cho việc dạy và học. Cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

2. Khó khăn:

          - Mặt bằng dân trí đã có chuyển biến nhưng chưa cao, chưa đồng đều. Nhiều phụ huynh đi làm ăn xa nên việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường gặp nhiều khó khăn. Gia đình thiếu sự quan tâm nên các em còn mải chơi, lười học và vẫn còn tình trạng một số gia đình bắt con bỏ học về đi làm.

          - Chất lượng đại trà, chất lượng HSG còn thấp so với mặt bằng chung toàn thành phố.

          - Năng lực, nhiệt tình và trách nhiệm của một số giáo viên còn hạn chế dẫn đến hiệu quả công tác chưa cao.

           - Đội ngũ CBQL tuổi đời còn trẻ, mới nhận nhiệm vụ chưa lâu nên chưa có nhiều kinh nghiệm.

          - Hiện nay nhà trường có 2 đ/c GV ký HĐNS đến 31/12; có 4 đ/c GV, CNV ký HĐTV nên về tâm lý còn chưa ổn định, chưa yên tâm công tác. Có 2 đ/c vì sức khỏe yếu nên chuyển sang PT GDTX.

* Những số liệu cơ bản của năm học 2016 - 2017

+  Tổng số cán bộ giáo viên nhà trường: 27 đ/c. Trong đó

          - Quản lý:                        02 đ/c (01 ĐHSP; 01 ĐHSP Văn)

          - Giáo viên đứng lớp: 22 đ/c

                    Đại học sư phạm:     13 đ/c

                    Cao đẳng sư phạm:  9 đ/c

          -   Hành chính: 03 đ/c (02 ĐH Kế Toán; 01 CĐ T.Bị -Thư viện)

          - Biên chế: 19 đ/c

- Hợp đồng dài hạn: 02 đ/c - Hợp đồng ngắn hạn: 02 đ/c. HĐTV: 04 đ/c

          - Nữ: 22 đ/c 

- Đảng viên:  14 đ/c

* Ghi chú: Các đ/c HĐTV hiện nay có 2 đ/c HĐ từ tháng 2/2016 đến nay nhưng nhà trường chưa trả lương vì chưa biết lấy ở nguồn nào để chi trả.        

 + Học sinh: 283 h/s/8 lớp

       - Cơ sở vật chất: Hiện tại nhà trường có 8 phòng học văn hóa, 6 phòng chức năng với bàn ghế, trang thiết bị bên trong đủ điều kiện cho dạy và học. Có 02 phòng  thư viện cao tầng kiên cố, 01 phòng thiết bị, 01 phòng họp hội đồng.

      - Khuôn viên cảnh quan nhà trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn.

C-Nhiệm vụ trọng tâm và các biện pháp cơ bản.

I.Quy  mô phát triển và phổ cập giáo dục THCS:

1-Chỉ tiêu phấn đấu:

          A) Quy mô phát triển:

          - Nhà trường có 8 lớp với tổng số 283 học sinh.

 

Khối

Số lớp

TS học sinh

Nữ

SL

%

6

2

51

26

50,98

7

2

81

44

54,32

8

2

78

39

50,0

9

2

73

43

58,9

Toàn trường

8

283

152

53,71

          + Học sinh con HN:         9 em   = 3,18%  

          + Học sinh Hộ CN:           17 em  = 6,0%

          + Tuyển sinh lớp 6 mới: 51/58 h/s  =  87,93 % ( So với kế hoạch phát triển)

              ( Chuyển đi huyện Thanh Liêm: 7 em)

          + Duy trì số HS trong năm  học đạt 98 % trở lên.

- Lên kế hoạch sát với tình hình thực tế và thực hiện tốt công tác tuyển sinh lớp 6 của năm học tiếp theo.

b) Phổ cập giáo dục THCS:

          - Có bộ hồ sơ phổ cập đầy đủ, khoa học, chính xác, hình thức đẹp đảm bảo tính pháp lý.

          - Các tiêu chuẩn phổ cập đều đạt .

          + Huy động HS tốt nghiệp Tiểu học vào lớp 6 đạt 100%.

          + Duy trì sĩ số các lớp đạt 98% trở lên.

          + Tỷ lệ học sinh TN THCS năm học 2016 - 2017 đạt 98% ->100%.

          + Tỷ lệ học sinh từ 15 đến 18 tuổi TNTHCS đạt 97 % trở lên.

          - Tham mưu với địa phương và tham gia thực hiện tốt các hoạt động của TTHTCĐ và công tác giáo dục thường xuyên.Tham gia tổ chức thành công Tuần lễ học tập suốt đời của TTHTCĐ phường.

          - Hoàn thành tốt việc điều tra, nhập dữ liệu phổ cập giáo dục - xóa mù chữ độ tuổi từ 0-60 trên địa bàn theo hướng dẫn mới về việc quản lý phổ cập theo hệ thống thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT trong năm học 2016-2017.

          - Có 01 HS tham gia học hòa nhập ( 01 BT lớp 8).

          c)Xây dựng trường chuẩn Quốc gia:

        - Ổn định giữ vững và từng bước nâng cao các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia. Phấn đấu trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm vào tháng 2/2017.

          - Quản lý tốt thiết bị, đồ dùng theo quy chế  quản lý thiết bị dạy học ban kèm theo quyết định số 41/2000/QĐ-BGD&ĐT. Có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo dõi việc thực hiện của cán bộ, giáo viên. Có sổ nhật ký phòng học bộ môn theo đúng quy định của phòng và Sở GDĐT đã hướng dẫn.

 - Củng cố giữ vững và duy trì các tiêu chí của  thư viện tiên tiến, sử dụng có hiệu quả các đầu sách trong thư viện, tăng cường việc đọc sách của giáo viên và học sinh cũng như việc khai thác nguồn tài liệu thư viện điện tử. Phấn đấu có từ 1 đến 2 tiết/tuần đọc sách đối với các lớp.

2- Biện pháp thực hiện:

          - Tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh quan tâm, tạo điều kiện cho con em đến trường, đến lớp đầy đủ.

          - Có kế hoạch làm công tác phổ cập cụ thể ngay từ đầu tháng 8, báo cáo lãnh đạo địa phương, thống nhất với Mầm non và Tiểu học phân công giáo viên 3 cấp về 8 tổ dân phố điều tra một cách đồng bộ, thường xuyên cập nhật số liệu chính xác, phối kết hợp hiệu quả việc điều tra liên cấp.

          - Nắm chắc số liệu HS trong độ tuổi để xây dựng kế hoạch phát triển sát với thực tế tình hình của từng tổ dân phố.

          - Phối kết hợp với đài phát thanh phường, các ban ngành đoàn thể, đặc biệt các đồng chí tổ trưởng dân phố, điều tra chính xác số liệu phổ cập theo quy định.

          - Kết hợp gia đình, đoàn thể, nhà trường để tạo điều kiện cho học sinh đi học đầy đủ, đúng độ tuổi, có biện pháp vận động kịp thời những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những học sinh học lực yếu kém chán học có ý định bỏ học để hạn chế hiện tượng học sinh bỏ học giữa chừng.

          - Làm tốt công tác xã hội hóa gây quỹ khuyến học của trường để động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh hộ nghèo,... mượn sách giáo khoa, tặng sách vở.        - Tăng cường bổ sung các đầu sách cho thư viện để phát huy có hiệu quả thư viện tiên tiến.

          - Có nội quy và lịch đọc thư viện, hướng dẫn học sinh cách đọc sách, chọn sách và tuyên truyên tác dụng của việc đọc sách cũng như việc khai thác nguồn tư liệu trên mạng, đã lắp đặt hệ thống mạng cáp quang phục vụ cho việc dạy học.

- Sổ nhật ký  phòng học bộ môn được cập nhật thường xuyên đúng quy định.

-  Ngay từ đầu năm học yêu cầu cán bộ thiết bị, các đồng chí phụ trách phòng bộ môn kiểm tra lại toàn bộ thiết bị đồ dùng dạy học để nhà trường lên kế hoạch mua bổ sung trang thiết bị cần thiết phục vụ tốt cho các giờ dạy thực hành.

          - Kết hợp chặt chẽ với trung tâm học tập cộng đồng phường tham gia các lớp chuyên đề để nâng cao dân trí, phổ biến KHKT cho nhân dân, tuyên truyền nâng cao nhận thức, mở rộng hiểu biết cho HS và GV về các vấn đề xã hội như: Môi trường, tiết kiệm năng lượng, pháp luật, quy trình trồng rau an toàn....

          - Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, tham mưu tích cực với Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Thanh Tuyền đầu tư, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị cần thiết.

          - Triển khai thực hiện điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT ban hành.

          - Phối kết hợp chặt chẽ giữa Đoàn Đội với các GVCN và nhà trường, giữa nhà trường, gia đình và các ban ngành, đoàn thể, các trưởng bí thư tổ dân phố, đặc biệt là Hội CMHS làm tốt công tác giáo dục đạo đức học sinh, tiếp tục hưởng ứng phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

         - Xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học, báo cáo lãnh đạo chính quyền địa phương để chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón các đoàn về kiểm tra công nhận trường chuẩn Quốc gia sau 5 năm vào tháng 2/2017.

 

II-Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

   1-Công tác giáo dục đạo đức.

          a) Chỉ tiêu thi đua:       

- Hạnh kiểm

Khối

TS học sinh

Tốt

Khá

TB

SL

%

SL

%

SL

%

6

51

42

82,35

9

17,65

0

0

7

81

69

85,18

12

14,82

0

0

8

78

67

85,89

11

14,11

0

0

9

73

66

90,41

5

9,59

0

0

Tổng

283

246

86,93

37

13,07

0

0

         

           - Tổ chức nghiêm túc có hiệu quả một số hoạt động đầu năm học mới theo công văn số 1110/SGDĐT-GDTrH ngày 01/8/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam, giúp học sinh lớp 6 làm quen với thầy cô giáo, bạn bè; điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường.

          - Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

          - Không có học sinh vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

          - 76% -> 88% đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.

          - 85% -> 100% học sinh lớp 9 trong độ tuổi được kết nạp vào Đoàn thanh niên CS HCM.

b) Biện pháp

          - Tiếp tục phát động phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng trường lớp Xanh - Sạch - Đẹp, thành hoạt động thường xuyên của nhà trường.       

          - Tổ chức tốt một số hoạt động đầu năm học mới theo công văn số 1110/SGDĐT-GDTrH ngày 01/8/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam.

- Thường xuyên chú trọng việc giáo dục tư tưởng đạo đức, giáo dục kỹ năng sống và nâng cao trách nhiệm công dân cho học sinh qua việc cho học sinh học tập nội quy, quy chế, điều lệ trường trung học và 10 điều văn minh trong giao tiếp, qua các giờ sinh hoạt lớp, qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp...

          - 100% GV thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình môn GDCD tích hợp với HĐNGLL, chú trọng việc đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học môn GDCD, phối kết hợp với GVCN đánh giá xếp loại hạnh kiểm H/S theo Thông tư 58 của BGD&ĐT ra ngày 12/12/2011.

          - Phối kết hợp chặt chẽ với công an và các đoàn thể địa phương tuyên truyền giáo dục cho H/S về ATGT; Về luật phòng chống ma tuý; Luật phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường...

        - Triển khai nội dung giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, giáo dục đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống, sử dụng năng lượng tiết kiệm, ứng phú với biến đổi khí hậu; tuyên truyền và giáo dục về chủ quyền biển đảo cho HS  thông qua việc thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động tập thể với nhiều hình thức phong phú như các hoạt động văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian, các cuộc thi tìm hiểu về luật giao thông, về truyền thống cách mạng, truyền thống văn hoá, các hội thi, cuộc thi, tham quan triển lóm chuyờn đề " Hoàng Sa- Trường Sa của Việt Nam- những bằng chứng lịch sử" tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam.

       - Phối kết hợp với Đoàn phường tổ chức thi văn nghệ trong ngày Tết Trung thu tạo cho các em không khí thoải mái, vui tươi bước vào năm học mới.

- Phối kết hợp với Đoàn, Đội phát động phong trào thi đua gối sóng theo từng chặng, căn cứ vào chủ đề từng tháng, có tổng kết khen thưởng động viên kịp thời những cá nhân HS hay tập thể lớp  đạt thành tích xuất sắc.

          - Phân công mỗi giáo viên là một cán bộ tư vấn tâm lý, có nhiệm vụ tư vấn cho phụ huynh và học sinh để giúp các bậc phụ huynh có biện pháp giáo dục con em phù hợp, để các em học sinh vượt qua khó khăn trong học tập, cuộc sống và tư tưởng nhất là vấn đề giới tính cho  HS khối 9.

- Thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh ngay từ đầu năm học và phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Ban đại diện phụ huynh các lớp và Ban thường trực phụ huynh của nhà trường trong việc phối kết hợp giáo dục đạo đức học sinh hư và các hoạt động giáo dục khác.

    2.Tổ chức dạy và học các môn văn hoá:

a) Chỉ tiêu phấn đấu.

- Học lực:

Khối

TS học sinh

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

51

2

3,9

25

49,0

23

45,2

1

1,9

0

0

7

81

5

6,1

30

37,03

45

55,56

1

1,3

0

0

8

78

6

7,6

35

44,87

35

44,87

2

2,66

0

0

9

73

7

9,6

37

50,68

29

39,72

0

0

0

0

Tổng

283

20

7,06

127

44,88

132

46,64

4

1,42

0

0

         

- Lên lớp cả 2 đợt: 98 % trở lên.

          - Học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS: 98% -> 100%. Trong đó: Giỏi 15,0%; Khá 45,0%; TB 40,0%.

          - Học sinh TN THCS thi đỗ vào THPT các loại hình 95->100%, trong đó công lập là 85% -> 95%, xếp thứ 10/19 trường trở lên.

          - Học sinh giỏi cấp thành phố:

        + HSG VH có từ 8->10 giải trở lên, trong đó có cả giải ba. Xếp thứ 14/19 trường.

        + HSG TDTT có  5 giải trở lên. Xếp thứ 14/19 trường

          - Có đội tuyển học sinh tham gia thi Olympic Tiếng Anh và có 01 em tham gia thi IOE cấp thành phố. Xếp thứ 16/19 trường.

         - Có đội tuyển học sinh tham gia thi giải toán qua mạng bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh cấp thành phố. Xếp thứ 8/19 trường.

          - Chỉ tiêu về các cuộc thi do ngành phát động:

  + Phấn đấu có 1 bài xuất sắc của học sinh tham gia Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn cấp thành phố xếp thứ 13/19.

           + Có 1 sản phẩm nghiên cứu khoa học kĩ thuật của học sinh dự thi cấp thành phố xếp thứ 8/19.

           + Có 1 hồ sơ của GV tham gia cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp tham gia dự thi cấp thành phố xếp thứ 9/19.

           + Có 3 hồ sơ bài giảng E-Lerning dự thi cấp thành phố, trong đó có 1-> 2 hồ sơ được chọn đi thi cấp tỉnh. Xếp thứ 5/19 trường.

          - 85% -> 100 % giáo viên tham gia soạn giáo án trên máy tính theo đúng quy định mới( Có áp dụng 1 số thành tố tích cực của mô hình trường học mới Việt Nam trong giảng dạy). Riêng đối với môn Văn 100% GV soạn giáo án theo 5 bước của mô hình trường học mới Việt Nam để đem lại hiệu quả trong giảng dạy.

          - Mỗi GV soạn 5 đến 6 giáo án có nội dung trình chiếu trong 1 năm học để đảm bảo 3 tiết có nội dung trình chiếu trên một tuần theo quy định của phòng. Riêng môn Anh 6 có 2 tiết; Anh 7, Anh 8 có 1 tiết có nội dung trình chiếu trên 1 tuần.

          - 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình tự chọn của cấp học, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá kiểm tra kết quả học tập môn Tự chọn Tin học 7; chủ đề tự bám sát đối với 2 môn Văn, Toán của khối 6, 7, 8 và khối 9; tự chọn môn NN đối với khối 9.

         - Các môn kiểm tra học kỳ I, II do Sở và Phòng ra đề:  xếp thứ 14/19 trường THCS trở lên. Thi vào 10 xếp thứ 12/19 trường.

          -  Hội thi GVDG các môn, GV chủ nhiệm giỏi, TPT Đội giỏi:

 + Cấp trường: 85% -> 100% GV đạt danh hiệu GVDG ở tất cả các môn, GVCNG, TPTĐG.

           + Cấp thành phố: 90% -> 100% GV tham gia đều đạt loại giỏi. Xếp thứ: GVDG VH: 10/19; GVCNG: 9/19; TPT Đội giỏi: 1/19.

          - Tham gia dạy và hội thảo các chuyên đề đầy đủ, đúng quy định và có hiệu quả.

          b) Biện pháp thực hiện.

          - Nghiêm túc thực hiện phân phối chương trình, kế hoạch giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy và học, rèn luyện phương pháp tư duy năng lực tự học, năng lực sáng tạo cho học sinh. Đồng thời chú trọng sử dụng thiết bị dạy học, tăng cường rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong nhà trường.

          - Khảo sát chất lượng phân loại học sinh chính xác, từ đó yêu cầu GV có kế hoạch, phương pháp giảng dạy và đầu tư soạn giáo án, lên kế hoạch bài dạy phù hợp với đối tượng học sinh, nhằm nâng cao chất lượng đầu khá giỏi, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và nâng cao số lượng, chất lượng học sinh giỏi cấp thành phố.

          - Tổ chức tốt cho học sinh học tập nhiệm vụ, các quy định về nề nếp học tập, xây dựng ý thức tự giác học tập, hướng dẫn phương pháp học tập hiệu quả, đặc biệt là phương pháp tự học cho học sinh.

          - Phân công giáo viên đúng khả năng, đúng việc, hợp lý, lên thời khoá biểu hợp lý, đúng quy định.

          - Phát huy tối đa những điểm mạnh của GV và hạn chế khắc phục mặt còn yếu kém.

          - Đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, coi trọng việc phân tích kết quả kiểm tra thông qua các đợt thanh tra chuyên đề: qua đó giáo viên điều chỉnh hệ thống câu hỏi, phương pháp dạy học, giúp học sinh biết tự đánh giá để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong học tập.

          - Tập trung đổi mới theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, chương trình giáo dục phổ thông.

          - Nhà trường tổ chức tập huấn cho toàn bộ giáo viên và học sinh toàn trường về mục đích, ý nghĩa và kết quả đã đạt được của các cuộc thi các cấp. Qua đó giáo viên và học sinh hiểu rõ hơn về tác dụng và cách thức tổ chức, triển khai các cuộc thi như thế nào? Yêu cầu các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch các cuộc thi do cấp trên phát động ngay từ đầu năm học: phân công giao trách nhiệm cụ thể cho từng nhóm, từng cá nhân giáo viên tham gia  trực tiếp phụ trách, làm và nghiên cứu các cuộc thi và chịu trách nhiệm hướng dẫn học sinh làm các bài dự thi một cách hiệu quả. Đồng thời đưa vào các tiêu chí tính điểm thi đua cho giáo viên.

- Nhà trường, mỗi cán bộ, giáo viên phải có đủ hồ sơ sổ sách theo quy định, có tính pháp lý, ký duyệt  đúng thời hạn, đúng lịch, yêu cầu tổ trưởng kiểm tra, sau đó Ban Giám hiệu mới ký duyệt.

        - Chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn thực hiện SHCM đúng theo công văn số 5555/BGDĐT ngày 8/10/2014 nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Tổ chuyên môn, đi sâu vào nội dung thiết thực cụ thể bám sát chuyên đề của phòng hướng dẫn. Xây dựng kế hoạch các hội thi, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo các chuyên đề một cách cụ thể, khoa học, phân nhóm cụ thể thời gian chuẩn bị để hội thảo cấp trường, cấp thành phố các bộ môn, các chuyên đề theo hướng dẫn và quy định của phòng.

 

- Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giờ học.  

- Tổ chức tốt các cuộc thi cấp trường: Thi giải Toán trên mạng, Olympic tiếng Anh...để từ đó chọn lựa các em xuất sắc dự thi cấp thành phố.

          - Tổ chức nghiêm túc các kì kiểm tra chất lượng, thi nghề phổ thông, kiên quyết không để xảy ra tiêu cực trong kiểm tra, thi cử.

          - Tổ chức xét tốt nghiệp THCS đúng quy chế xét tốt nghiệp THCS của Bộ GD&ĐT.

- Xây dựng kế hoạch, lập tờ trình gửi cấp trên phê duyệt cho tổ chức ôn tập, bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi vào lớp 10 PTTH ngay từ đầu tháng 10 nhằm nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng HSG, chất lượng đầu vào cấp 3, yêu cầu có giáo án cho từng buổi dạy, phải được ký duyệt trước khi lên lớp và phân loại học sinh theo năng lực để dạy.

- Phát động các phong trào thi đua “ Hai tốt”. Tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

          - Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, những điều Đảng viên không được làm; Không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

          - Đổi mới nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn, tập trung vào chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh.

          - Tăng cường sử dụng hợp lý công nghệ thông tin trong các bài giảng, thực hiện nghiêm túc công văn số 1406/CNTT-TCHSSV của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2016-2017. Khai thác tối đa các thiết bị, đồ dùng dạy học, máy chiếu đa năng, phòng học bộ môn, phòng máy, phòng tiếng anh, nhất là học sinh lớp 6,7, 8 học chương trình tiếng Anh thực nghiệm.

- Tăng cường thực hành, thí nghiệm, bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh, chú trọng việc tích hợp liên hệ thực tế và trải nghiệm sáng tạo phù hợp với nội dung từng bài học. Phát huy những thuận lợi về CSVC của trường đạt chuẩn quốc gia, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Thực hiện chế độ khen thưởng nói riêng và công tác thi đua nói chung đối với GV và HS.

    3. Giáo dục thể chất, y tế học đường:

          a) Chỉ tiêu phấn đấu:

          - Nhà trường thực hiện đúng các quy định về giáo dục thể chất, y tế học đường, luật an toàn giao thông.

- Thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình môn Thể dục.

          - 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đảm bảo đúng chế độ chính sách về BHYT cho học sinh, có sổ theo dõi sức khỏe học sinh thường xuyên. Nhà trường có phòng y tế riêng, có tương đối đầy đủ trang thiết để phục vụ cho thầy và trò kịp thời sơ cứu các trường hợp tai nạn, ốm đau đột xuất tại trường. Có đồng chí cán bộ kiêm nhiệm công tác y tế trường học.

          - Đội tuyển  học sinh giỏi TDTT phấn đấu có từ 3->5 giải thành phố  trở lên, có một đội bóng đá nam, đội cờ vua, cầu lông tham gia thi cấp thành phố.

          - 100% học sinh, giáo viên dạy TD mặc đúng trang phục quy định trong giờ học.

          - Đảm bảo vệ sinh học đường: Phòng học đủ ánh sáng, thoáng gió, có khu vệ sinh công cộng sạch sẽ. Đảm bảo đủ nước sạch cho giáo viên và học sinh sử dụng, khuôn viên nhà trường luôn “Xanh - Sạch - Đẹp”.

          -Thực hiện tốt các tháng hành động vì môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông. Tổ chức tuyên truyền cho học sinh giữ gìn bảo vệ an toàn và phòng chống các bệnh về mắt.

         

 

          b)Biện pháp:

          - Tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh thấy được lợi ích tác dụng và tính nhân đạo của BHYT thông qua các buổi họp phụ huynh, nhờ phát thanh của phường, thông qua các buổi họp tại phường, họp chi bộ tại các tổ dân phố...

          - Phát động học sinh tham gia đóng BHYT theo đúng quy định.

          - Thực hiện giáo dục thể chất theo quy định của ngành và trường, kết hợp đưa giáo dục giới tính và giáo dục môi trường vào các tiết chào cờ, các buổi sinh hoạt lớp, tích hợp với một số bộ môn.

          - Thường xuyên kiểm tra các hoạt động của thầy và trò: giờ dạy, tập thể dục giữa giờ, đảm bảo an toàn trong các buổi tập.

          - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi TDTT cụ thể. Tăng cường trang thiết bị dạy học bộ môn, đảm bảo sân bãi tập đúng quy định. Đánh giá xếp loại học sinh đúng Thông tư 58 của Bộ GDĐT.

          - Phối hợp với trạm y tế khám sức khoẻ cho học sinh 2 lần/năm, tổ chức các buổi tuyên truyền nói chuyện về sức khỏe sinh sản vị thành niên...; Lập sổ theo dõi sức khoẻ học sinh thường xuyên. Sử dụng tốt nguồn kinh phí dành cho y tế học đường.

          - Phối kết hợp với công an, với các tổ chức đoàn thể, các lực lượng giữ gìn trật tự an ninh an toàn trường học, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, ngăn chặn bạo lực học đường, kiên quyết không để ma túy xâm nhập vào trường học.

          - Thông qua buổi họp GVCN(1lần/tháng): Các đồng chí GVCN truyền đạt , trao đổi kinh nghiệm về công tác tư vấn tâm lý cho học sinh.

    4. Giáo dục thẩm mỹ.

          A) Chỉ tiêu phấn đấu:

          - Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tạo nên một môi trường giáo dục lành mạnh, cảnh quan trường luôn “Xanh - Sạch - Đẹp”.

          - Duy trì tốt nề nếp: Hát đầu giờ, giữa giờ; hoạt động giữa giờ, chơi các trò chơi dân gian, đọc báo Đội, phát thanh măng non, bảng tin...Thực hiện nghiêm túc công văn số 1114/SGDĐT-VP về việc tuyên truyền cho học sinh hiểu ý nghĩa Lễ chào cờ, hát Quốc ca.

          - Học sinh thực hiện tốt các quy định của Đội, 10 điều văn minh trong giao tiếp, các nội dung quy định đó được cụ thể hóa, cho học sinh học tập ngay từ đầu năm học .

          - Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Có tính giáo dục cao, rèn cho học sinh tính độc lập, giao tiếp, ứng xử văn minh, rèn kĩ năng sống cho học sinh qua các cuộc thi, hội thi.

          - Trong năm học tổ chức tốt một  hoạt động cấp Liên đội: Tổ chức Tết Trung thu, thi mâm cỗ, thi kéo co, thi văn nghệ và phối kết hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức cắm trại thu cho các em.

          b) Biện pháp:

          - Dạy đúng đủ chương trình Âm nhạc, Mĩ thuật theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT. Thực hiện nghiêm túc Thông tư 58 về đánh giá xếp loại học sinh của Bộ GD-ĐT đối với môn Âm nhạc, Mĩ thuật.

          - Thực hiện “Nói lời hay làm việc tốt”; “10 điều văn minh trong giao tiếp”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng trường lớp xanh- sạch - đẹp.

          - Xây dựng cảnh quan nhà trường: Khang trang, sạch đẹp. Giao cho các lớp  xây dựng công trình măng non bằng việc bảo quản lớp học, bồn hoa, giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ tài nguyên nước... lồng ghép trong các giờ học : Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD để giúp cho học sinh có cách nhìn nhận thiên nhiên, thực tế cuộc sống, bảo vệ môi trường, yêu cảnh quan, yêu biển - quê hương đất nước, tìm hiểu những nét đẹp  qua từng tiết học, môn học.

    5. Giáo dục lao động hướng nghiệp dạy nghề, hoạt động ngoài giờ lên lớp.

          a) Chỉ tiêu phấn đấu:

          - Tổ chức dạy đúng, đủ theo phân phối chương trình nghề điện, tin cho học sinh lớp 9 (70 tiết) và tổ chức thi nghề đúng quy định đạt kết quả cao: 90% -> 100% học sinh tham gia thi nghề, đỗ nghề 100%, trong đó 95% đạt loại giỏi trở lên, không có loại trung bình..

          - Tổ chức cho học sinh lớp 8 học nghề điện và tin đủ số tiết theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT (70 tiết): 1 lớp Tin và 2 lớp Điện.

          -  Mỗi học sinh được lao động 1 buổi/tuần.

          - 100% học sinh trong trường tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chương trình quy định: Đảm bảo đủ thời lượng 2 tiết/tháng; tích hợp  nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp vào môn GDCD ở các chủ đề về đạo đức và pháp luật.

          - Học sinh lớp 9 được học đủ chương trình hướng nghiệp: 9 tiết/1năm.

          b) Biện pháp thực hiện:

          - Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy hướng nghiệp, dạy nghề, HĐNGLL.

          - Xây kế hoạch lao động cụ thể: Hàng tuần, hàng tháng với những hoạt động, việc làm phù hợp với lứa tuổi. Có sổ theo dõi kết quả lao động các lớp để nhận xét hàng tuần, hàng tháng, hàng kỳ. Có tuyên dương khen thưởng kịp thời các lớp làm tốt.

          - Tuyên truyền giáo dục và quán triệt học sinh về mục đích, ý nghĩa và tác dụng của việc học nghề (Thông qua buổi họp phụ huynh và các buổi dạy hướng nghiệp của đồng chí hiệu trưởng) và duy trì tốt nề nếp học nghề cho học sinh .

          - Chỉ đạo dạy các môn Công nghệ theo đúng phân phối chương trình; đánh giá xếp loại đúng theo quy định.

          - Làm tốt công tác tư vấn nhằm phân luồng học sinh sau khi TN THCS (Thông qua các buổi HĐNGLL, các buổi dạy hướng nghiệp, các buổi họp phụ huynh...)

III.Xây dựng các điều kiện

    1- Xây dựng đội ngũ

a) Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các đợt học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Sở GDĐT , Phòng GDĐT và nhà trường tổ chức.

- 100% cán bộ, giáo viên thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;  “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Phấn đấu có 65% -> 70% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt lao động tiên tiến, không có giáo viên vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được công nhận là Gia đình nhà giáo văn hóa.

- Hồ sơ giáo viên qua các đợt kiểm tra: Loại Tốt 50% ->60% trở lên. Không có hồ sơ xếp loại TB.

- Phấn đấu có 2 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng được kết nạp vào Đảng.

b) Biện pháp.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước cho cán bộ giáo viên để không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong nghề nghiệp.

- Tổ chức cho cán bộ giáo viên học Điều lệ nhà trường, Luật giáo dục, Luật công chức viên chức, Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ, các quy chế chuyên môn ngay từ đầu năm học để GV nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của người giáo viên, đồng thời thấy được quyền hạn nhiệm vụ của mình trong nhà trường.Thực hiện đúng trách nhiệm, đảm bảo tính dân chủ, kỷ cương.

- Chỉ đạo chặt chẽ 2 tổ chuyên môn trong việc đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, hội thảo theo các nội dung chuyên đề theo hướng dẫn, thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy, nề nếp chuyên môn( Theo đúng công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014/của Bộ GDĐT).

- Xây dựng tập thể đoàn kết có ý thức tổ chức, tinh thần trách nhiệm.

- Tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ.

- Tập trung nâng cao chất lượng đại trà, học sinh giỏi, và tỷ lệ học sinh thi vào THPT và chuyên ban Hà Nam.

- Tăng cường xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa chính quyền với công đoàn, giữa nhà trường với gia đình và các lực lượng xã hội, để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức học sinh, chất lượng giảng dạy. Từ đó tạo nên một môi trường giáo dục toàn diện.

    2-Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học

          a)Chỉ tiêu phấn đấu.   

          -  Sửa chữa, san nền, láng xi măng sân thể dục.

          - Bổ sung và lắp rèm cửa các lớp học đã hỏng và quá cũ.

          - Có 100%  học sinh có đầy đủ sách giáo khoa, sách hướng dẫn, giáo viên có đầy đủ SGK mới, sách giáo viên và các tài liệu tham khảo để  phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Bước đầu xây dựng nguồn học liệu mở, mua bổ sung thiết bị đồ dùng dạy học.

          - Mua bổ sung sách giáo khoa, tài liệu tham khảo nhất là đối với tiếng anh khối 8. Bổ sung một số trang thiết bị cần thiết cho phòng Tiếng anh.

          - Khuyến khích giáo viên khai thác tối đa nguồn tư liệu trên mạng, trên trường học kết nối nhằm mở rộng nâng cao hiểu biết và kiến thức.

          - 100% GV và HS có đầy đủ tài liệu dạy và học chương trình địa phương các bộ môn Sử, Ngữ văn, Giáo dục công dân, Địa lý ở các khối 6,7,8,9.

          - Duy trì và giữ vững các tiêu chuẩn của thư viện tiên tiến, đồ dùng trang thiết bị dạy học.

          b)Biện pháp thực hiện.

          - Tiếp tục tham mưu với UBND phường Thanh Tuyền bổ sung một số cơ sở vật chất đã xuống cấp( nền gạch bong, sân thể dục chưa đạt yêu cầu...)

          - Phát huy tác dụng CSVC của trường đạt chuẩn quốc gia vào giảng dạy và học tập nâng cao chất lượng.

          - Làm tốt công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực từ Hội cha mẹ học sinh và các nguồn khác để sửa chữa lại sân thể dục.

          - Có bộ hồ sơ sổ sách quản lý thư viện khoa học rõ ràng.

          - Chỉ đạo việc sử dụng thiết bị dạy học, sách giáo khoa, sách hướng dẫn chặt chẽ, có sổ theo dõi mượn, trả theo từng tuần và được giám hiệu ký duyệt thường xuyên, có sổ nhật ký phòng học bộ môn được sử dụng hiệu quả.

          - Quản lý, tổ chức cách đọc cho học sinh, hướng dẫn đọc và làm theo sách. Tổ chức 1->2 tiết/tuần cho học sinh lên đọc sách trên phòng thư viện của nhà trường.

IV-Công tác quản lý.

    1.Chỉ tiêu thực hiện.

- 100% cán bộ giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định, tích cực dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm các giờ dạy.

- 100% giáo viên được kiểm tra theo những nhiệm vụ của giáo viên, kết quả đều xếp loại khá tốt.

- 100% GV thường xuyên tham gia Trường học kết nối.

- Kiểm tra nề nếp của PGD ĐT toàn trường xếp loại tốt.

- 100% giáo viên thực hiện tốt quy chế  đánh giá xếp loại học sinh, đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng cho học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ, đảm bảo thông tin chính xác kịp thời.

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn dạy thêm, học thêm theo quy định.

- Hồ sơ quản lý: Đầy đủ, khoa học có tính khả thi.

- Quản lý sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích nguồn ngân sách, quỹ khuyến học, các khoản thu chi công khai, đúng nguyên tắc.Thực hiện tốt: “3 công khai”, “4 kiểm tra”.

    2. Biện pháp thực hiện.

- Tăng cường giáo dục đạo đức chính trị tư tưởng, chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước.

- Quán triệt cho giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm học: Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, chất lượng đại trà và chất lượng HSG.

- Xây dựng các kế hoạch hoạt động có chỉ tiêu biện pháp cụ thể, yêu cầu các tổ chuyên môn bám sát kế hoạch của nhà trường để xây dựng kế hoạch tổ và triển khai tới từng giáo viên.

- Quản lý theo kế hoạch phân công rõ trách nhiệm từng đồng chí CBGV, các hoạt động được công khai, được bàn bạc thông qua Hội nghị cán bộ công chức viên chức, từ đó giáo viên có trách nhiệm thực hiện và được kiểm tra thường xuyên.

- Triển khai nghiêm túc việc làm kiểm định chất lượng đúng kế hoạch, đúng thời gian, số liệu chính xác, hồ sơ đảm bảo tính pháp lý, khoa học.

- Chỉ đạo tốt các kỳ thi, các kỳ kiểm tra, kiên quyết xử lý những vi phạm trong chuyên môn và vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Chỉ đạo sát sao hai tổ chuyên môn, kết hợp với công đoàn làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Nêu cao vị trí vai trò của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn nhằm phát huy tối đa hiệu lực hiệu quả của 2 tổ chuyên môn.

- Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, ban ngành, hội phụ huynh, các thầy cô giáo và các cựu học sinh để làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

- Tham mưu tích cực với Đảng uỷ, HĐND, UBND xây dựng thêm cơ sở vật chất để nâng cao các tiêu chí trong các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn bị mọi điều kiện về CSVC để công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm vào tháng 2/2017.

- Dân chủ, công khai các khoản thu chi theo đúng nguyên tắc, đúng quy định.

V-Công tác thi đua khen thưởng:

    1-Chỉ tiêu phấn đấu:

  a) Tập thể.

          - Trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến; Giấy khen của giám đốc SGD.

          - Hai tổ chuyên môn đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến.

          - Công đoàn: Đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh.

          - Chi đoàn, Liên đội TNTP Hồ Chí Minh: Vững mạnh, được thành đoàn, tỉnh đoàn tặng giấy khen. Chi Đội:  2 chi đội được Thành đoàn khen.

          - Chi bộ: Đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.

  b) Cá nhân.

          - 100% cán bộ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó đạt danh hiệu lao động tiên tiến:  65% -> 70% trở lên.

          - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 2-> 3 đ/c.

          - Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT: 3-> 4 đ/c

          - Giấy khen của chủ tịch UBND thành phố: 3-> 4 đ/c

          - Xếp loại viên chức: Xuất sắc 35%->45%; Không có viên chức xếp loại trung bình

          - Kết nạp đảng 1->2 đồng chí.

          - Danh hiệu Nữ Giáo viên giỏi việc trường đảm việc nhà: 2-> 3 đ/c.

    2-Biện pháp thực hiện:

          - Tổ chức tốt quy chế dân chủ trường học, thông qua Hội nghị Cán bộ công chức viên chức, cán bộ giáo viên thảo luận, đề ra các chỉ tiêu thi đua, các biện pháp thực hiện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

          - Cho từng cán bộ giáo viên đăng ký các danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm, có kế hoạch bồi dưỡng, theo dõi tạo điều kiện cho tập thể cá nhân phấn đấu tạo ra một phong trào thi đua công bằng, sôi nổi và thực sự có hiệu quả.

          - Ngay từ đầu năm học, các tổ thảo luận đưa ra các tiếu chí thi đua chấm điểm từng cá nhân, đảm bảo sự chính xác, công bằng.

          - Dân chủ công khai, động viên khen thưởng kịp thời đúng đối tượng, công bằng có tác dụng thúc đẩy phong trào dạy học ngày càng vững mạnh.

          - Thực hiện chế độ thi đua khen thưởng đúng luật đồng thời vận dụng linh hoạt phù hợp với thực tế địa bàn,

          *Tóm lại: Năm học 2016 - 2017 với những nhiệm vụ cụ thể trọng tâm:  Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch.

 Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đa, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Vận dụng và trang trí một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới Việt Nam vào trong quá trình giảng dạy, trong các lớp học.

Quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới Sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

 Được sự chỉ đạo của ngành, sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là nhân dân phường, trường THCS Thanh Tuyền không ngừng quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017.

 

 

 

      UBND PHƯỜNG THANH TUYỀN

 

 

        TRƯỜNG THCS THANH TUYỀN

 

 

                                    

                        

 

 

 

 

 

                                          PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP PHỦ LÝ

 

 

 

 

 

 

 

 

                         MỐC THỜI GIAN NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH

NĂM HỌC 2016-2017

 

Tháng

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

8/2016

- Giáo viên toàn trường trả phép

1/8

- SHCM môn Tiếng Anh cấp thành phố đợt I

8/8

- GV bồi dưỡng chính trị.

9/8

- SHCM môn Tiếng Anh cấp thành phố đợt II

12/8

- Học tập Điều lệ trường trung học.., Luật giáo dục, Luật công chức viên chức.

13/8

- Ngày tựu trường

- Một số hoạt động đầu năm học

15/8

15->20/8

- Thực hiện chương trình năm học mới.

22/8

9/2016

- Khai giảng năm học mới

5/9

- Nộp báo cáo nhanh sau khai giảng, báo cáo "Tuần sinh hoạt tập thể".

- Điều tra phổ, nhập giữ liệu

8/9

 

Theo hướng dẫn

- SHCM các tổ theo quy định

10/9

- Điều tra phổ cập giáo dục-xóa mù chữ, làm hồ sơ phổ cập.

Từ 10-20/9

- Dự SHCM cấp tỉnh môn Ngữ Văn

- Tập huấn Trải nghiệm sáng tạo- Khoa học kỹ thuật, VDKTLM, Tích hợp cấp trường, Đổi mới hoạt động giáo dục nhà trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

15/9

 

 

20->28/9

 

- Sinh hoạt Hội đồng bộ môn cấp thành phố

Theo hướng dẫn

- Nộp KH KTNB trường học

21/9

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học mới, xây dựng kế hoạch năm học.

22/9

- Nộp hồ sơ phổ cập.

26->30/9

- Nộp báo cáo thống kê đầu năm, báo cáo tháng

21->30/9

- Hội thảo công tác GVCN lớp cấp trường

25->30/9

- Tổ chức tập huấn KHKT cho HS khối 9

27/9

- Nộp kế hoạch, đăng kí lịch kiểm tra trường chuẩn QG sau 5 năm.

27/9

- Dạy nghề khối 9.

Trong tháng

10/2016

- Hội nghị Cha mẹ HS các lớp.

2/10

- Nộp Đăng kí thi đua, SKKN

7/10

- Các tổ kiểm tra nề nếp hồ sơ GV.

2->5/10

- Tổ chức Hội nghị CBCCVC.

8/10

- Đón đoàn kiểm tra nề nếp đầu năm của phòng GD&ĐT.

Theo lịch

- Bồi dưỡng HSG văn hóa, thể dục.

Trong tháng

- Hội thi GVCN giỏi cấp trường.

7/10- 22/10

- Hội thi GVDG cấp trường.

5/10- 15/11

- Thi bóng đá nam cấp thành phố.

Cuối tháng

- Hội thảo công tác GVCN lớp cấp thành phố

- Thi GVCN giỏi cấp thành phố

11/10

Theo lịch

- Dạy nghề khối 9

Trong tháng

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên (4 đ/c)

Trong tháng

- Bồi dưỡng HS giỏi văn hóa và thể dục.

Trong tháng

- Ôn tập phụ đạo học sinh yếu kém.

Trong tháng

 

11/2016

- BDHS giỏi, phụ đạo HS yếu kém.

- Dạy nghề khối 8

Trong tháng

-Thi nghề lớp 9.

Theo lịch

- Thi GVDG cấp trường

5->15/11

- Nộp kết quả Hội thi GVDG cấp trường.

16/11

- Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo VN.

20/11

- SHCM  môn tiếng anh

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên.(4 đ/c)

 Theo lịch

- Kiểm tra 8 tuần

Theo hướng dẫn PGD

- Thi HSG Thể dục cấp thành phố.

 Theo lịch

- Hội nghị CMHS các lớp.

17/11

- Tổ chức Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp trường.

25->28/11

- Tổ chức Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp thành phố.

Theo lịch

12/2016

- Bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém.

- Dạy nghề khối 8

Trong tháng

- Dự thi KHKT cấp tỉnh.

7-> 9/12

- Nộp bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp thành phố.

- Thi Vận dụng kiến thức liên môn cấp thành phố

- Thi IOE, TOE cấp trường

Theo lịch

- Kiểm tra khảo sát chất lượng học kỳ I

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên(3 đ/c)

Theo lịch

 

1/2017

- Nhập điểm, đánh giá xếp loại học sinh giữa năm.

- Sơ kết học kỳ I, nộp báo cáo học kỳ I

01-> 10/01

- Nộp báo cáo thống kê giữa năm

Theo lịch

- Thi IOE, OTE cấp thành phố.

Theo lịch

- HS tham gia Cuộc thi : Vận dụng kiến thức lên môn giải quyết các tình huống thực tiễn cấp tỉnh.

Theo hướng dẫn

- Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu.

Trong tháng

 - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên(2 đ/c)

Theo lịch

- Thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp tỉnh

Theo lịch

- GV thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp thành phố.

Theo lịch

- Thi GVDG cấp thành phố các môn: Ngữ Văn, Toán, Sinh, Âm nhạc. Mỹ Thuật, Địa, Tin, Công nghệ.

Theo lịch

- Thi HSG TDTT cấp tỉnh

Theo lịch

2/2017

- SHCM cấp thành phố

Theo hướng dẫn

- Thi Tài năng Tiếng Anh(OTE) cấp TP, cấp Tỉnh

Theo lịch

- Kiểm tra HSG  khối 6,7,8 và thi HSG khối 9 cấp trường.

15->25/02

- Bồi dưỡng HSG và Phụ đạo HS yếu kém.

Trong tháng

- Thi GV làm TPT Đội giỏi cấp thành phố

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên(2 đ/c)

Theo lịch

3/2017

- Đánh giá sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố

Theo hướng dẫn

- Thi KHKT cấp Quốc Gia

Theo hướng dẫn

- Kỷ niệm ngày 8/3, 26/3.

8/3; 26/3

- Kiểm tra chất lượng 24 tuần.

Theo lịch

- Kiểm tra HSG  khối 6,7,8 và thi HSG khối 9 cấp thành phố.

Theo lịch

- Ôn tập phụ đạo.

Trong tháng

- Kiểm tra chuyên đề: giáo án BDHSG-Phụ đạo.

Tuần 3 của tháng

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên(3 đ/c)

Theo lịch

 

 

4/2017

- Hội nghị CMHS các lớp.

Đầu tháng

- Ôn tập phụ đạo.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên(2 đ/c)

- Sinh hoạt chuyên môn cấp thành phố

Theo lịch

- Kiểm tra chuyên đề: Giáo án, SĐB, LBG, Hồ sơ TBTV, Hồ sơ sức khỏe Học sinh.

Theo kế hoạch

- Đón đoàn kiểm tra nề nếp  cuối năm của Phòng.

- Thi HSG văn hóa cấp tỉnh

Theo lịch

5/2017

 

- Ôn tập phụ đạo.

 

- Kiểm tra chất lượng cuối năm.

Theo lịch

- Nhập điểm, đánh giá xếp loại học sinh cuối năm.

Theo lịch

- Họp CMHS khối 9.

17/5

- Làm hồ sơ và xét công nhận tốt nghiệp THCS.

Theo lịch

- Nộp báo cáo tổng kết năm học.

25/5

- Tổng kết năm học, bàn giao học sinh về địa phương.

30/5

- Kiểm tra học bạ HS, Sổ điểm và các loại hồ sơ trường.

- Nộp hồ sơ thi đua

29->30/5

 

Theo lịch

6/2017

- Kiểm kê tài sản cuối năm.

2/6

- Tổ chức dạy ôn thi vào 10.

Theo TKB và lịch

- Trả hồ sơ lớp 9.

Theo lịch

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh và triển khai công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018.

16/6

7/2017

- Tuyển sinh lớp 6

1/7 -> 15/7

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Theo lịch

 

 

 

 

 

 

 

                              PHẦN IV: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I-BAN GIÁM HIỆU:

  1. Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Liên - Hiệu trưởng

          - Phụ trách chung, công tác đoàn thể, công tác chủ nhiệm, tài chính- tài sản, trưởng ban thi đua.

          - Dạy Giáo dục hướng nghiệp lớp 9 (2 tiết/tuần)

  2. Đồng chí:  Dương Thị Thu Dịu - Phó hiệu trưởng

          - Phụ trách chuyên môn, phổ cập, báo cáo thống kê, thiết bị thư viện, lao động vệ sinh, CNTT.

          - Phó ban thi đua: các hồ sơ thi đua.

          - Công tác Công đoàn.

II-TỔ CHUYÊN MÔN:

*Tổ Khoa học tự nhiên: 12 đ/c

   1.Đ/c Nguyễn Văn Định - ĐHSP Tin - Tổ trưởng

  2. Đ/c Nhữ Thị Mai  - CĐSP Toán - Lý - Tổ phó

 * Tổ Khoa học xã hội: 10 đ/c

  1. Đ/c: Trương Hải Yến  - ĐHSP Văn -    Tổ trưởng

  2. Đ/c: Nguyễn Thị Nga  - ĐHSP Văn - Tổ phó

* Phân công nhiệm vụ của tổ trưởng, tổ phó và các đ/c GV( Có bảng phân công chuyên môn kèm theo)

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Phần IV: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I-Ban Giám hiệu.

  1- Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Liên         -  Hiệu trưởng

- Hiệu trưởng phụ trách chung, phụ trách các đoàn thể, tổ trưởng tổ chủ nhiệm, chủ tài khoản, trưởng ban thi đua

- Dạy hướng nghiệp lớp 9

- Ký giáo án của 2 đ/c tổ trưởng.

  2- Đồng chí: Phó Hiệu trưởng

- Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, hoạt động ngoài giờ lên lớp, phổ cập, báo cáo tổng hợp

- Cùng với BCHCĐ lên kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của công đoàn trong năm học.

- Phối kết  hợp với các đoàn thể cùng với chính quyền tham gia quản lý chuyên môn, kiểm tra các hoạt động trong nhà trường.

- Phó Ban thi đua: Xét thi đua và đề nghị các cấp duyệt thi đua.

- Quản lý quỹ công đoàn.

- Dạy Văn 8B

II-Tổ chuyên môn:

 * Nhiệm vụ chung:

-Duy trì sinh hoạt tổ.

-Theo dõi nền nếp chuyên môn, các hoạt động trong tổ.

- Ký giáo án của tổ viên.

-Phân công giáo viên: Hội giảng, làm đồ dùng, dạy thay, theo dõi thi đua của tổ.

III-Thư ký hội đồng:

                     Đồng chí:  Nguyễn Thị Nga  

 * Nhiệm vụ:

- Ghi chép các nghị quyết các cuộc họp của hội đồng.

- Tổng hợp các số liệu có liên quan đến nhà trường.

- Thay mặt BGH(khi đi vắng) điều hành các công việc của nhà trường.

V-Tổng phụ trách đội:

                    Đồng chí: Bùi Thị Duyên

 * Nhiệm vụ:

- Dạy Nhạc K 6,7,8,9.

- Lên kế hoạch tổ chức các hoạt động đội.

- Đánh giá thi đua của học sinh và các chi đội.

VI-Các thành viên khác: (Như bảng PCCM kèm theo)

 

 

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...