Thông báo

Thông báo tuyển sinh Lớp 6 năm 2016 -2017


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS THANH TUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thanh Tuyền, ngày 25 tháng  6 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

 Tuyển sinh vào lớp 6 năm 2015- 2016

 

 

          Căn cứ Công văn số 624/SGDĐT-GDTrH ngày 12/5/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2016-2017.

Công văn số 432/PGDĐT ngày 6/6/2016 của phòng GD&ĐT Phủ Lý về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2016-2017;

Căn cứ vào Kế hoạch phát triển năm học 2016-2017 của trường THCS Thanh Tuyền.

Trường THCS Thanh Tuyền thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016-2017 như sau:

1.     Hình thức  tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016-2017:  Xét tuyển.

2. Đối tượng xét tuyển:

Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, có hộ khẩu thường trú tại phường Thanh Tuyền.

3.  Hồ sơ xét tuyển :

- Đơn xin tuyển vào lớp 6 năm học 2016 - 2017 (theo mẫu).

- Bản sao giấy khai sinh: 01 bản (kèm bản chính để đối chiếu).

- Bản chính học bạ tiểu học.

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (trên 6 tháng) có công chứng.

- Giấy xác nhận đạt giải các cuộc thi, giấy ưu tiên (nếu có).       

      4. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển:  Từ  1/7/2016 – 12/7/ 2016.

           5. Địa điểm tuyển sinh: Trường THCS Thanh Tuyền.

          6. Lệ phí xét tuyển và mua hồ sơ: 20.000đ.

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

   Nguyễn Thị Ngọc Liên


Tải về

Xem thêm...
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019

Biểu mẫu 09

Thông báo cam kết chất lượng GD của nhà trường năm học 2019 - 2020

Công khai tài chính

Báo cáo thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...