Thông báo

Thông báo tuyển sinh Lớp 6 năm 2016 -2017


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS THANH TUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thanh Tuyền, ngày 25 tháng  6 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

 Tuyển sinh vào lớp 6 năm 2015- 2016

 

 

          Căn cứ Công văn số 624/SGDĐT-GDTrH ngày 12/5/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2016-2017.

Công văn số 432/PGDĐT ngày 6/6/2016 của phòng GD&ĐT Phủ Lý về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2016-2017;

Căn cứ vào Kế hoạch phát triển năm học 2016-2017 của trường THCS Thanh Tuyền.

Trường THCS Thanh Tuyền thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016-2017 như sau:

1.     Hình thức  tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016-2017:  Xét tuyển.

2. Đối tượng xét tuyển:

Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, có hộ khẩu thường trú tại phường Thanh Tuyền.

3.  Hồ sơ xét tuyển :

- Đơn xin tuyển vào lớp 6 năm học 2016 - 2017 (theo mẫu).

- Bản sao giấy khai sinh: 01 bản (kèm bản chính để đối chiếu).

- Bản chính học bạ tiểu học.

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (trên 6 tháng) có công chứng.

- Giấy xác nhận đạt giải các cuộc thi, giấy ưu tiên (nếu có).       

      4. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển:  Từ  1/7/2016 – 12/7/ 2016.

           5. Địa điểm tuyển sinh: Trường THCS Thanh Tuyền.

          6. Lệ phí xét tuyển và mua hồ sơ: 20.000đ.

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

   Nguyễn Thị Ngọc Liên


Tải về

Xem thêm...
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...