Tin tức/(Trường THCS Tiên Hiệp)/Khuyến học - Gương sáng/
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI IOE CÁC CẤP NĂM HỌC 2015-2016

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI IOE CÁC CẤP NĂM HỌC 2015-2016

TT Họ và tên  Lớp   Các cấp đạt giải Giải  Ghi chú 
1 Nguyễn Văn Nam  9B Tỉnh  Ba  
2 Nguyễn Văn Nam  9B Thành Phố  Ba  
3 Nguyễn Ngọc Phan 9A Thành Phố  Khuyến khích  
4 Bùi Quang Hải  8 Thành Phố  Khuyến khích  
5 Nguyễn Thị Ngọc Linh 8 Thành Phố  Khuyến khích  
6 Nguyễn Thị Thu  7 Thành Phố  Khuyến khích  
7 Ngô Vũ Ngọc Linh 6 Thành Phố  Ba  
8 Ngô Phúc Thuận  6 Thành Phố  Ba  
           

 

Tác giả: TIÊN HIỆP
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019

Biểu mẫu 09

Thông báo cam kết chất lượng GD của nhà trường năm học 2019 - 2020

Công khai tài chính

Báo cáo thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...