Tin tức/(Trường THCS Tiên Hiệp)/Khuyến học - Gương sáng/
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI IOE CÁC CẤP NĂM HỌC 2015-2016

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI IOE CÁC CẤP NĂM HỌC 2015-2016

TT Họ và tên  Lớp   Các cấp đạt giải Giải  Ghi chú 
1 Nguyễn Văn Nam  9B Tỉnh  Ba  
2 Nguyễn Văn Nam  9B Thành Phố  Ba  
3 Nguyễn Ngọc Phan 9A Thành Phố  Khuyến khích  
4 Bùi Quang Hải  8 Thành Phố  Khuyến khích  
5 Nguyễn Thị Ngọc Linh 8 Thành Phố  Khuyến khích  
6 Nguyễn Thị Thu  7 Thành Phố  Khuyến khích  
7 Ngô Vũ Ngọc Linh 6 Thành Phố  Ba  
8 Ngô Phúc Thuận  6 Thành Phố  Ba  
           

 

Tác giả: TIÊN HIỆP
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...