Tin tức/(Trường THCS Tiên Hiệp)/BA CÔNG KHAI/
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NH: 16-17

PHÒNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS TIÊN HIỆP

Số:     /TB-THCS - THi

 

THÔNG B¸O

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

 

Lớp6

Lớp7

Lớp8

Lớp9

 

I

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

178

51

51

39

37

 

1

Tốt (Tổng số - tỉ lệ so với tổng số)

160

46

47

32

35

 

2

Khá

18

5

4

7

2

 

3

Trung bình

 

 

 

 

 

 

4

Yếu

 

 

 

 

 

 

II

Số học sinh chia theo học lực

178

51

51

39

37

 

1

Giỏi

33

9

10

6

8

 

2

Khá

70

23

21

15

11

 

3

Trung bình

58

14

16

12

16

 

4

Yếu

17

5

4

6

2

 

5

Kém

 

 

 

 

 

 

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

178

33

51

39

37

 

1

Lên lớp

163

46

47

33

37

 

a

Học sinh giỏi

33

9

10

6

8

 

b

Học sinh tiên tiến

70

23

21

15

11

 

2

Thi lại

15

5

4

6

 

 

3

Lưu ban

 

 

 

 

 

 

4

Chuyển trường đến/đi

 

 

 

2

 

 

5

Bị đuổi học

 

 

 

 

 

 

6

Bỏ học

 

 

 

 

 

 

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi

 

 

 

 

1

 

1

Cấp tỉnh/thành phố

 

 

 

 

 

 

2

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 

 

 

 

 

 

V

Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

 

 

 

 

37

 

VI

Số học sinh được công nhận tốt nghiệp

 

 

 

 

37

 

1

Giỏi

 

 

 

 

8

 

2

Khá

 

 

 

 

11

 

3

Trung bình

 

 

 

 

18

 

VII

Số học sinh thi đỗ THPT công lập

 

 

 

 

 

 

VIII

Số học sinh thi đỗ THPT ngoài công lập

 

 

 

 

 

 

IX

Số học sinh nữ

96

27

30

20

19

 

X

Số học sinh dân tộc thiểu số

 

 

 

 

 

 

                   Tiên Hiệp, ngày25 tháng 5 năm 2016

            HIỆU TRƯỞNG

 

 

            Trần Văn Lập

Tác giả: TIENHIEP
http://hanam.edu.vn/data/13141170838658249119/tintuc/files/05.2017/Bi%E1%BB%83u m%E1%BA%ABu 09 c%C3%B4ng khai theo TT09-2009 nam hoc 2013-2014.doc
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...