Tin tức/(Trường THCS Thanh Tuyền)/Tin tức - Sự kiện/
Báo cáo hội thi: ' Đồ dùng dạy học cấp trường'
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ TRƯỜNG THCS THANH TUYỀN Số /BC-THCS TTu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Tuyền, ngày 18 tháng 2 năm 2018 BÁO CÁO Kết quả cuộc thi “Đồ dùng dạy học tự làm” cấp trường Năm học 2018 - 2019 Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Phủ Lý; - Căn cứ Công văn số 1545/HD-SGDĐT24/10/2016 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019; - Căn cứ Công văn số 1475/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2018 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019; - Căn cứ công văn số 34/KH-PGD&ĐT ngày 28 tháng 01năm 2019 của Phòng GD&ĐT Phủ Lý về việc Hướng dẫn thực hiện công ntacs tháng 2 cấp THCS. - Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018-2019 của trường THCS Thanh Tuyền; Trường THCS Thanh Tuyền báo cáo kết quả thi “Đồ dùng dạy học tự làm” của giáo viên năm học 2018 – 2019 như sau: Nhà trường đã thành lập Ban Giám khảo chấm đồ dùng dạy học tự làm gồm có những ông bà có tên sau: 1 Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Hiệu trưởng Trưởng ban GK 2 Bà Dương Thị Thu Dịu Phó Hiệu trưởng Phó ban. 3 Bà Trương Hải Yến TT KHXH Ủy viên. 4 Ông Nguyễn Văn Định TTKHTN Ủy viên. 5 Bà Nhữ Thị Mai TPKHTN Ủy Viên. 6 Bà Bùi Thị Duyên Giáo viên- Thư kí Ủy viên. Hội đồng Giám khảo thống nhất kế hoạch, nội dung, mục đích, yêu cầu, quy định hướng dẫn chấm đồ dùng dạy học tự làm của giáo viên gửi đến toàn bộ giáo viên ngay từ đầu năm học. Khi tổ chức cuộc thi, BGK đã tiến hành chấm một cách khách quan, công bằng và công khai thông báo kết quả cụ thể đến tận từng cán bộ, giáo viên. Thời gian tiến hành chấm: 13h30p ngày 18/2/2018. Cách thức chấm và kết quả chấm cụ thể như sau: Ban giám khảo chấm đúng quy định, hướng dẫn chấm như sau: Nội dung, tiêu chuẩn đánh giá ( 20 điểm ) Điểm tối đa I. Tính khoa học: 5 điểm 1. Thể hiện được mục đích, yêu cầu về kiến thức của bài dạy: 2,0 2. Tính chính xác về khoa học: 2,0 3. Cấu trúc hợp lý trong chế tác: 1,0 II. Tính sư phạm – thẩm mỹ: 6 điểm 1. Tính trực quan, dẫn dắt, tác động tâm lý học tập của học sinh: 2,0 2. Mức độ, khối lượng kiến thức truyền đạt: 2,0 3. Hỗ trợ và kích thích học sinh sáng tạo, tư duy học tập: 2,0 III. Tính sáng tạo: 4 điểm 1. Độc lập về ý tưởng thiết kế: 2,0 2. Sáng tạo trong chế tác: 2,0 IV. Tính thực tiễn: 5 điểm 1. Hiệu quả kinh tế, phù hợp với thực tế: 2,0 2. An toàn, dễ sử dụng: 1,0 3. Có thể phổ biến, ứng dụng ở cơ sở giáo dục khác: 2,0 Loại A: Tổng điểm từ 17,0 điểm trở lên và không có tiêu chí nào dưới 3,0 điểm; Loại B : Tổng điểm từ 15,0 đến dưới 17,0 điểm và không có tiêu chí nào dưới 2,5 điểm; Loại C: Tổng điểm từ 13,0 đến dưới 15,0 điểm và không có tiêu chí nào dưới 2,0 điểm; Loại D (không đạt yêu cầu): Tổng điểm dưới 13,0 điểm hoặc có tiêu chí dưới 2,0 điểm. I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 1. Ưu điểm: - Các tổ đã có sản phẩm tham gia theo kế hoạch. - Các đồ dùng cơ bản đã đạt yêu cầu, đảm bảo đưa vào sử dụng trong giảng dạy. - Có đồ dùng tự làm đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn phù hợp nội dung chương trình, tiết kiệm chi phi. 2. Nhược điểm - Số gv dự thi còn ít nên số lượng đồ dung dạy học không nhiều, không phong phú và đa dạng. - Một số đồ dùng chưa có tính sáng tạo, thiếu tính mới, chưa có sự đầu tư cả về trí óc lẫn kinh tế. - Chưa tận dụng những vật liệu sẵn có ở địa phương, chưa tận dụng những đồ phế liệu sẵn có, rẻ tiền để làm đồ dùng. - Một số đồ dùng chưa áp dụng được cho nhiều bài học hay nhiều môn học khác, mới chủ yếu áp dụng trong một số tiết dạy, giờ dạy của môn học đó. II. KẾT QUẢ CỤ THỂ THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM STT Tên đồ dùng Môn/Lớp Số lượng Điểm XL Tác giả 1 Chân dung tác giả thơ, truyện hiện đại Việt Nam Văn 9 01 16,5 B Trương Hải Yến 2 Sơ đồ tư duy: Châu Đại Dương. Địa 7 01 14,5 B Phạm Thị Sinh 3 Sơ đồ tư duy: Củng cố kiếnthức về truyện dân gian. Văn 6 01 14,5 B Hoàng Thanh Giang 4 Sơ đồ tư duy: Kinh tế thế kỉ XVI-XVII. Sử 7 01 14,5 B Phạm Thị Sinh 5 Sơ đồ tư duy bài Tứ giác Hình 8 01 15,5 Nhữ Thị Mai 6 Sơ đồ tư duy: Các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác Hình 7 01 15,5 Nguyễn Minh Tiến 7 Mạch điện cầu thang Công nghệ 01 16,0 Đỗ Thị Thu Hà Nguyễn Sỹ Thu 8 Một số nhạc cụ dân tộc Nhạc 01 16,5 Bùi Thị Duyên Tổng hợp chung: - Số người tham gia: 09 đ/c - Số lượng đồ dùng: 08 sản phẩm. - Số đồ dùng xếp loại A: 3 - Số đồ dùng xếp loại B: 5 KT.HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Dương Thị Thu Dịu
Tác giả: thcsthanhtuyen
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019

Biểu mẫu 09

Thông báo cam kết chất lượng GD của nhà trường năm học 2019 - 2020

Công khai tài chính

Báo cáo thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...