Tin tức/(Trường THCS Thanh Tuyền)/Tin tức - Sự kiện/
Danh sách giáo viên dạy thêm HKII năm 2018-2019
DANH SÁCH GV THỰC HIỆN DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG STT Họ và tên Trình độ đào tạo Chuyên môn Dạy thêm môn Các lớp dạy thêm Chương trình cấp học Ghi chú 1 Dương Thị Thu Dịu ĐHSP Văn – Sử Văn Khối 6 Lớp 6 2 Trương Hải Yến ĐHSP Văn Văn Lớp 7A,,7B, 9A Lớp 7,9 3 Phạm Thị Thu ĐHSP Văn Văn Lóp 8A,8B,9B Lớp 8 4 Hoàng Thị Nga ĐHSP Văn Toán Khối 6 Lớp 8 5 Nguyễn Minh Tiến ĐHSP Văn Toán Khối 7 Lớp 7,9 6 Nguyễn Văn Định ĐHSP Toán Toán Lớp 9B Lớp 8,9 7 Nhữ Thị Mai CĐSP Toán-Lý Toán Khối 8, lớp 9A Lớp 8,9 8 Nguyễn Thị Lan Anh ĐHSP Ngoại ngữ Ngoại ngữ Khối 6+8+9 Khối 6+8+9 9 Nguyễn Thị Thu Hương ĐHSP Ngoại ngữ Ngoại ngữ Khối 7 Khối 7 10 Phạm Thị Sinh CĐSP Địa Địa K6-> K9 K6-> K9 11 Bùi Kim Lanh ĐHSP Sử Sử K6-> K9 K6-> K9 12 Đỗ Thị Minh Huệ CĐSP Sinh-Hóa Sinh-Hóa K6-> K9 K6-> K9 Thanh Tuyền, ngày 20 tháng 9 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Ngọc Liên DANH SÁCH GV THỰC HIỆN DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG STT Họ và tên Trình độ đào tạo Chuyên môn Dạy thêm môn Các lớp dạy thêm Chương trình cấp học Ghi chú 1 Trương Hải Yến ĐHSP Văn Văn Lớp 9A Lớp 9 2 Phạm Thị Thu ĐHSP Văn Văn Lớp 9B Lớp 9 3 Nguyễn Văn Định ĐHSP Toán Toán Lớp 9B Lớp 9 4 Nhữ Thị Mai CĐSP Toán-Lý Toán Lớp 9A Lớp 9 5 Nguyễn Thị Lan Anh ĐHSP Ngoại ngữ Ngoại ngữ Khối 9 Khối 9 Thanh Tuyền, ngày 20 tháng 9 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Ngọc Liên
Tác giả: thcsthanhtuyen
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...