Tin tức/(Trường THCS Thanh Tuyền)/Tin tức - Sự kiện/
Danh sách học sinh đăng kí học thêm năm học 2018-2019
Trường:Trường THCS Thanh Tuyền HỒ SƠ HỌC SINH THEO NĂM HỌC Năm học: 2018-2019 Lớp: 6a TT Họ và tên Họ và tên đệm Tên 1 Nguyễn Hiền Anh 2 Phạm Phương Anh 3 Nguyễn Phương Anh 4 Đinh Thị Quỳnh Anh 5 Phạm Thế Ánh 6 Trương Tuấn Anh 7 Hoàng Văn Bảo 8 Phạm Minh Chiến 9 Hoàng Văn Chiến 10 Đinh Công Chứ 11 Nguyễn Thành Đạt 12 Hoàng Thị Ngọc Hà 13 Nguyễn Thị Thúy Hà 14 Nguyễn Thị Thu Hiền 15 Hoàng Đức Hòa 16 Hoàng Minh Huy 17 Trần Thu Huyền 18 Nguyễn Hà Linh 19 Nguyễn An Bình Minh 20 Ngô Trà My 21 Lã Phương Nam 22 Nguyễn Trọng Nghĩa 23 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 24 Trần Thị Yến Nhi 25 Đinh Anh Phước 26 Đỗ Diệu Phương 27 Nguyễn Thị Phương 28 Phạm Thu Quyên 29 Ngô Gia Sơn 30 Phan Thị Thu Thủy 31 Nguyễn Phan Thanh Trang 32 Nguyễn Đan Trường 33 Nguyễn Minh Vũ 34 Nguyễn Thị Tường Vy ……………,ngày…….tháng …..năm……… ……………, ngày …….tháng……năm………. HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP BẢNG
Tác giả: thcsthanhtuyen
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...