24/05/2019

Cảm xúc mùa thi

Tác giả: Trần Minh

10/05/2019

ý nghĩa ngày sinh của Bác

Tác giả: thcsthanhtuyen

02/04/2019

Danh sách

Tác giả: thcsthanhtuyen

02/04/2019

Danh sách học sinh

Tác giả: thcsthanhtuyen

02/04/2019

TKB

Tác giả: thcsthanhtuyen

27/03/2019

Tài liệu Đoàn

Tác giả: thcsthanhtuyen

27/03/2019

Một ssos hình ảnh minh họa

Tác giả: thcsthanhtuyen

08/03/2019

Ý nghĩa lịch sử ngày 8/3

Tác giả: thcsthanhtuyen

25/02/2019

Nội dung báo cáoa

Tác giả: thcsthanhtuyen

Văn bản mới

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019

Biểu mẫu 09

Thông báo cam kết chất lượng GD của nhà trường năm học 2019 - 2020

Công khai tài chính

Báo cáo thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...