• Stt Họ tên Chức vụ 1 Nguyễn Ngoc Lien Hiệu trưởng 2 Duong thi thu Diu Phó hiệu trưởng 3 Đỗ Thi Quyên Kế toán 4 Nguyễn Thị Yến Văn phòng
  • Địa chỉ: Tổ 1 thanh tuyen
  • Email: c2Thanhtuyen@gmail.com
  • Điện thoại: 035136789
TT Thông tin
1
Họ tên: Đỗ Bích Liên - Kế toán
Vị trí: 5
Email: bichlien@gmail.com
Điện thoại: 0989678957
2
Họ tên: Nguyễn Thị Yến
Vị trí: 3
Email: yen@gmail.com
Điện thoại: 01656242530
3
Họ tên: Đinh Thị Quyên - Thủ quỹ
Vị trí: 4
Email: Ngocquyen@gmail.com
Điện thoại: 0974290561
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019

Biểu mẫu 09

Thông báo cam kết chất lượng GD của nhà trường năm học 2019 - 2020

Công khai tài chính

Báo cáo thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...