• Stt Họ tên Chức vụ 1 Nguyễn Ngoc Lien Hiệu trưởng 2 Duong thi thu Diu Phó hiệu trưởng 3 Đỗ Thi Quyên Kế toán 4 Nguyễn Thị Yến Văn phòng
  • Địa chỉ: Tổ 1 thanh tuyen
  • Email: c2Thanhtuyen@gmail.com
  • Điện thoại: 035136789
TT Thông tin
1
Họ tên: Đỗ Bích Liên - Kế toán
Vị trí: 5
Email: bichlien@gmail.com
Điện thoại: 0989678957
2
Họ tên: Nguyễn Thị Yến
Vị trí: 3
Email: yen@gmail.com
Điện thoại: 01656242530
3
Họ tên: Đinh Thị Quyên - Thủ quỹ
Vị trí: 4
Email: Ngocquyen@gmail.com
Điện thoại: 0974290561
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu số 12

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, GV, NV nhà trường năm học 2019 - 2020

công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Công khai tài chính

Công khai dự toán 2019

Biểu số 11

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

Biểu số 10

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019
Xem thêm...