javascript

Giới thiệu

Phiếu dự giờ mới theo hướng đổi mới

 

PHÒNG GD & ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG THCS THỤY LÔI

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THCS

Năm học 2014 - 2015

 

Họ và tên người dạy: ……………………………………………………………..

Giáo viên trường : ………………………………………………………………..

Dạy môn: ………………………………. Lớp: …………………………………

Tiết theo PPCT:………………… Tên bài dạy ………………………………….

Họ và tên giám khảo: …………………………………………………………….

 

A. ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY

 

Nội dung

Các tiêu chí

Điểm

1. Kế hoạch dạy học và tài liệu dạy học

1. Nội dung kiến thức chính xác, khoa học đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của HS

 

2. Thiết kế các hoạt động học tập hiệu quả, phù hợp với mục tiêu, nội dung. Phương pháp và có tính phân hóa đối tượng

 

3. Mức độ hợp lý của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động của học sinh

 

2. Tổ chức hoạt động học cho học sinh

4. Sử dụng chữ viết, nghôn ngữ chuẩn mực, lời nói rõ ràng, trình bày bảng hợp lý.

 

5. Sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực phù hợp đặc trưng bộ môn và trình độ học sinh.

 

6. Sử dụng hợp lí, hiệu quả các phương tiện, thiết bị dạy học, học liệu và công nghệ thông tin.

 

7. Tổ chức các hoạt động học tập hiệu quả, sinh động; có khả năng quan sát, điều chỉnh và xử lý các tình huống giáo dục.

 

3. Hoạt động của học sinh

8. Khả năng tiếp cận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.

 

9. Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác và khả năng tự đánh giá của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

 

10. Học sinh có kiến thức, kĩ năng đáp ứng mục tiêu bài học, biết vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

 

 

    Điểm tổng cộng: Bằng số ……… điểm. Bằng chữ: ……………………điểm

     B. XẾP LOẠI GIỜ DẠY: ……………………………………………………..

 

…………….., ngày …… tháng ……. năm 20…….

GIÁM KHẢO

 

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : khai giang(2014-11-06)
Album : Ảnh lễ kết nạp Đoàn viên(2015-06-25)
Album : Ảnh khai giảng(2014-09-24)
Album : Ảnh ngoại khóa(2014-09-24)