Thư viện ảnh

Album : khai giang(06/11/2014)


Album : Ảnh lễ kết nạp Đoàn viên(25/06/2015)


Album : Ảnh khai giảng(24/09/2014)


Album : Ảnh ngoại khóa(24/09/2014)


Album : Ảnh khai giảng năm học mới năm học 2016 - 2017(11/02/2017)