tin tức-sự kiện

LỄ KÝ CAM KẾT

               Công tác tuyên truyền Luật quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định 36/CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo đã được các cấp, các ngành, đặc biệt các nhà trường duy trì và thực hiện nghiêm túc. Để tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành tốt  Luật quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định 36/2009NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo; Thực hiện kế hoạch liên ngành số 04 giữa CATP - Phòng GDĐT- Đài phát thanh thành phố Phủ Lý. Ngày 14/01/2019 Trường THCS Tiên Hải long trọng  tổ chức  Lễ ký cam kết “Thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định 36/ CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo”

                 Một số hình ảnh của trường:

Tác giả: Admin

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường