giới thiệu

           1. Vài nét về Trường THCS Tiên Hải.

          Trường THCS Tiên Hải được thành lập từ năm 1959  với tên gọi Trường phổ thông cơ sở xã Tiên Hải, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn luôn thi đua dạy tốt, học tốt, đã có hàng nghìn lớp học sinh học tập và vươn lên từ mái trường này. Đã có nhiều học sinh trưởng thành và có học vị Tiến sĩ, kỹ sư, cử nhân và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong xã hội như Bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân thành đạt... đang và đã đóng góp cho phát triển của quê hương và đất nước giầu và đẹp.

Trong những năm qua Đảng ủy, Chính quyền và nhân dân trong xã cùng với sự hỗ trợ của Phòng GD&ĐT; sự ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tập thể, cá nhân, cha mẹ học sinh và tập thể sư phạm nhà trường đã không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường đã đạt được một số những thành công như: Nhà trường đã được đầu tư xây dựng một dãy nhà 3 tầng với 9 phòng học khang trang, sạch đẹp. Xây dựng một toàn nhà 3 tầng với 6 phòng học bộ môn là các phòng Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Đa chức năng, Khoa học xã hội (sử dụng chung cho các môn học Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lí);

Sang năm 2020 nhà trường tiếp tục xây dựng thêm khu nhà hiệu bộ là nơi làm việc cho giáo viên và các công trình phụ trợ như tường bao, sân chơi, nhà tập đa năng. Nhà trường đang xây dựng hồ sơ để tháng 04 năm 2020 được công nhận là trường chuẩn Quốc gia và xây dựng ngôi trường thân thiện và hạnh phúc với mục tiêu " Thầy mẫu mực- Trò chăm ngoan- Trường khang trang- Lớp thân thiện"

2. Chiến lược chung của nhà trường

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI) đã thông qua Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ngày 27 tháng 3 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Mục tiêu đổi mới được Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội quy định: “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hoà đức, trí, thể, mĩ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh”

Mục tiêu chung của nhà trường phấn đấu là: Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng bồi dưỡng phẩm chất, năng lực cho học sinh, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học. Thực hiện đưa một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo và dạy học đồng bộ đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành về “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” và “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo” nhằm tạo ra sự thi đua tích cực nâng cao nhận thức của Giáo viên và Học sinh hướng đến xây dựng ngôi trường hạnh phúc.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị và kỹ năng sống cho học sinh với nội dung thiết thực trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Hà Nam, Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục trí dục, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi .

Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý trong việc thực hiện kỷ cương, nền nếp quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi.

Tích cực xây dựng, phát huy tác dụng và nâng cao chất lượng phấn đấu xây dựng theo tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện quản lý tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học đúng qui định.

Thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên. Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp thành phố, tham gia thi giáo viên giỏi cấp tỉnh. Tổ chức, hướng dẫn giáo viên và học sinh tham gia các cuộc thi như nghiên cứu khoa học kĩ thuật đối với học sinh, cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning…Tổ chức hội thảo giáo viên chủ nhiệm, hội thảo dạy tích hợp một số môn học cấp trường.

          Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS, tăng cường công tác hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh sau tốt nghiệp THCS.

  Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong trường tập trung vào thực hiện đổi mới PPDH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực,phẩm chất học sinh nhà trường.         

 Cán bộ quản lý, giáo viên biết chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học trong mỗi môn và các chủ đề tích hợp, liên môn phù hợp với việc tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh; sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để xây dựng tiến trình dạy học theo chủ đề nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

Thống nhất phương thức tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường, tạo tiền đề tích cực cho việc triển khai thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông


Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường