Tổ chức

  • Lãnh đạo nhà trường 1. Thầy giáo: Nguyễn Đức Hợp-ĐHSP Vật Lý- Hiệu trưởng 2.Cô giáo: Trần Thị Thúy Hằng: ĐHSP Văn - Phó hiệu trưởng
  • Địa chỉ: Xã Tiên Hải, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  • Email: thcstienhai@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 03516.838710
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Đức Hợp
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: nguyenduchop160978@gmail.com
Điện thoại: 0912816978
2
Họ tên: Trần Thị Thúy Hằng
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: ttthang79c2th@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0914930382
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường