Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  

Tổ chức

  • LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

  • Địa chỉ: Tiên Hải-Phủ Lý- Hà Nam
  • Email: thcstienhai@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 0351.3838710
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Hoàng Ngân
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: nhngan64c2th@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0919984197
2
Họ tên: Trần Thị Thúy Hằng
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: ttthang79c2th@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0914930382