tin tức-sự kiện

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI IOE CÁC CẤP NĂM HỌC 2015-2016

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI IOE CÁC CẤP NĂM HỌC 2015-2016

TT Họ và tên  Lớp   Các cấp đạt giải Giải  Ghi chú 
1 Nguyễn Văn Nam  9B Tỉnh  Ba  
2 Nguyễn Văn Nam  9B Thành Phố  Ba  
3 Nguyễn Ngọc Phan 9A Thành Phố  Khuyến khích  
4 Bùi Quang Hải  8 Thành Phố  Khuyến khích  
5 Nguyễn Thị Ngọc Linh 8 Thành Phố  Khuyến khích  
6 Nguyễn Thị Thu  7 Thành Phố  Khuyến khích  
7 Ngô Vũ Ngọc Linh 6 Thành Phố  Ba  
8 Ngô Phúc Thuận  6 Thành Phố  Ba  
           

 

Tác giả: TIÊN HIỆP

Xem thêm